3. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 66. Ayeti

1
fe
artık, böylece
2
cealnâ-hâ
biz onu kıldık
3
nekâlen
nakledilecek olay, ibret
4
li mâ
şey(ler) için, kimseler için
5
beyne
arasında
6
yedey-hâ (beyne yedeyha)
onun elleri (onun önündeki)
7
ve mâ
ve şey(ler), kimseler
8
halfe-hâ
onun arkasında
9
ve mev’ızaten
ve vaaz, öğüt, nasihat
10
li el muttakîne
takva sahipleri için
3. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 221. Ayeti

1
ve lâ tenkihû
ve (kendinize) nikâhlamayın
2
el muşrikâti
müşrik kadınlar
3
hattâ yu’minne
mü’min oluncaya, îmân edinceye kadar
4
ve le emetun
ve elbette bir cariye
5
mu’minetun
mü’min (kadın)
6
hayrun
hayırlı, daha hayırlı
7
min muşriketin
müşrik bir kadından
8
ve lev a’cebet-kum
ve size hoş gelse bile, hoşunuza gitse bile
9
ve lâ tunkihû
ve (siz kadınlarınızı) nikâhlamayın
10
el muşrikîne
müşrik erkekler
11
hattâ yu’minû
mü’min olunca, îmân edinceye kadar
12
ve le abdun
ve elbette bir köle
13
mu’minun
mü’min (erkek)
14
hayrun
hayırlı, daha hayırlı
15
min muşrikin
müşrik erkekten
16
ve lev a’cebe-kum
ve size hoş gelse bile
17
ulâike yed’ûne
işte onlar davet ederler
18
ilâ en nâri
ateşe
19
ve allâhu
ve Allah
20
yed’û
davet ediyor
21
ilâ el cenneti
cennete
22
ve el magfireti
ve mağfiret
23
bi izni-hi
onun izni ile
24
ve yubeyyinu
ve açıklıyor
25
âyâti-hî
kendi âyetlerini
26
li en nâsi
insanlar için, insanlara
27
lealle-hum
umulur ki böylece onlar
28
yetezekkerûne
tezekkür ederler
4. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 232. Ayeti

1
ve izâ
ve olduğu zaman, olduğunda
2
tallaktum(u)
boşadınız
3
en nisâe
kadınlar
4
fe
o zaman, sonra, artık
5
belagne
erişti, ulaştı, tamamladı
6
ecele-hunne
onların (bekleme) süreleri
7
fe
o zaman, sonra, artık
8
lâ ta’dulû-hunne
onlara engel olmayın
9
en yenkıhne
nikâhlamak
10
ezvâce-hunne
onların eşleri, kocaları
11
izâ terâdav
razı oldukları taktirde
12
beyne-hum
onlar aralarında, kendi aralarında
13
bi el ma’rûfi
marufla, iyilikle, örf ve adete uygun
14
zâlike
işte bu, işte böyle
15
yûazu
vazediliyor, öğüt veriliyor
16
bi-hi
ona, onunla
17
men
kim, kimse
18
kâne
oldu, idi
19
min-kum
sizden
20
yu’minu
îmân eder
21
bi allâhi
Allah’a
22
ve el yevmi el âhıri
ve ahir güne, son güne, sonraki güne
23
zâlikum
işte bu, işte böyle
24
ezkâ
daha iyi tezkiye olma, arınma
25
lekum
sizin için
26
ve atheru
ve daha temiz olma
27
ve allâhu
ve Allah
28
ya’lemu
bilir
29
ve entum
ve siz
30
lâ ta’lemûne
bilmezsiniz
2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 269. Ayeti

1
yu’ti
verir
2
el hikmete
hikmet
3
men
kişi, kimse
4
yeşâu
diler
5
ve men yu’te
ve kime verilir(se)
6
el hikmete
hikmet
7
fe
o zaman, o taktirde, böylece
8
kad
olmuştu, olmuştur
9
ûtiye
verildi
10
hayran
bir hayır
11
kesîren
çok
12
ve mâ yezzekkeru
ve tezekkür edemez, düşünemez
13
illâ
ancak, sadece, hariç, den başka
14
ulû el elbâbi
ulûl’elbab, sırların sahipleri