2. Hîzb, Nûr Sûresi

Nûr Suresi 1. Ayeti

1
sûratun
bir suredir
2
enzelnâ-hâ
onu biz indirdik
3
ve faradnâ-hâ
ve onu biz farz kıldık
4
ve enzelnâ
ve biz indirdik
5
fî-hâ
onun içinde
6
âyâtin
âyetler
7
beyyinâtin
apaçık, delillerle açıklanmış
8
lealle-kum
umulur ki böylece siz
9
tezekkerûne
tezekkür edersiniz