2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 54. Ayeti

1
ve iz kâle
ve demişti
2
mûsâ
Musa
3
li kavmi-hi
kendi kavmine
4
ey
5
kavmi
kavmim
6
inne-kum
hiç şüphesiz siz, muhakkak ki siz
7
zalemtum
zulmettiniz
8
enfuse-kum
nefsleriniz, kendiniz
9
bi ittihâzi-kum(u)
edinmeniz ile, edinerek
10
el icle
buzağı
11
fe tûbû
artık, hemen tövbe edin
12
ilâ
… a
13
bârii-kum
sizin yaratıcınız
14
fe uktulû
o zaman, o halde, artık öldürün
15
enfuse-kum
kendi nefsleriniz, kendi kendiniz, birbiriniz
16
zâlikum
işte bu
17
hayrun
hayırlı, daha hayırlı
18
lekum
sizin için,
19
inde
yanında, katında
20
bârii-kum
sizin yaratıcınız
21
fe
böylece
22
tâbe aleykum
sizin tövbenizi kabul etti
23
inne-hu
muhakkak ki o, hiç şüphesiz o
24
huve
o
25
et tevvâbu
tövbeleri kabul eden
26
er rahîmu
rahîm olan, rahmet nuru gönderen,
2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 57. Ayeti

1
ve
ve
2
zallelnâ
gölgeledik, gölge yaptık
3
aleykum
sizin üzerinize
4
el gamâme
bulut
5
ve
ve
6
enzel-nâ
biz indirdik
7
aleykum
sizin üzerinize
8
el menne
kudret helvası
9
ve
ve
10
es selvâ
bıldırcın
11
kulû
yeyin
12
min
den
13
tayyibâti
temiz olanlar, helâl olanlar
14
şey(ler)
15
razaknâ-kum
sizi rızıklandırdık
16
ve
ve
17
mâ zalemû-nâ
bize zulmetmediler
18
ve
ve
19
lâkin
lâkin, fakat
20
kânû
oldular
21
enfuse-hum
kendi nefsleri, kendileri
22
yazlimûne
zulmediyorlar
3. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 87. Ayeti

1
ve lekad
ve andolsun
2
âteynâ
biz verdik
3
mûsâ
Musa
4
el kitâbe
kitap
5
ve kaffeynâ
ve arkasından gönderdik, ardarda, ara vermeden
6
min ba’di-hî
ondan sonra
7
bi er rusuli
resûlleri
8
ve âteynâ
ve biz verdik
9
îsâ ibne meryeme
Meryem oğlu İsa
10
el beyyinâti
beyyineler, açık kanıtlar
11
ve eyyednâ-hu
ve biz onu destekledik
12
bi rûhi el kudusi
Ruh’ûl Kudüs ile
13
e fe
öyle mi, öyle ki
14
kullemâ
her sefer, her defa
15
câe-kum
size geldi
16
resûlun
resûl, elçi
17
bimâ
şey ile
18
lâ tehvâ
hoşlanmadınız
19
enfusu-kum
nefsleriniz
20
istekbertum
kibirlendiniz
21
fe ferîkan
böylece bir grup, bir kısmı
22
kezzebtum
yalanladınız
23
ve ferikan
ve bir grup, bazıları
24
taktulûne
öldürüyorsunuz
3. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 90. Ayeti

1
bi’se mâ
ne kötü şey
2
işterav
sattılar, satın aldılar
3
bi-hi
onunla
4
enfuse-hum
onların nefsleri, kendileri
5
en yekfurû
inkâr etmeleri
6
bimâ enzele allâhu
Allah’ın indirdiği şeyle
7
bagyen
haset ederek, azgınlık ederek
8
en yunezzile
indirilmesi
9
allâhu
Allah
10
min fadli-hi
onun fazlından
11
alâ men yeşâu
dilediği kimseye
12
min ibâdi-hi
onun kullarından
13
fe bâû
böylece uğradılar
14
bi gadabin alâ gadabin
gazap üzerine gazap
15
ve li el kâfirîne
ve kâfirlere
16
azâbun
bir azap
17
muhînun
horlayıcı, alçaltıcı