4. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 105. Ayeti

1
mâ yeveddu
sevmezler, istemezler
2
ellezîne keferû
inkâr edenler
3
min ehli el kitâbi
kitap ehlinden, kitap sahiplerinden
4
ve lâ el muşrikîne
ve müşrikler değil, olmaz
5
en yunezzele
indirilmek, indirilmesi
6
sizin üzerinize, size
7
hayırdan bir şey, bir hayır
8
9
ve allâhu
ve Allah
10
yahtassu
tahsis eder (ihsan eder)
11
12
dilediği kişi
13
ve Allah
14
sahip
15
el fadli
fazl
16
el azîmi
azîm, büyük
4. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 135. Ayeti

1
ve kâlû
ve dediler
2
kûnû
olun
3
hûden
yahudi
4
ev nasârâ
veya hristiyan
5
tehtedû
hidayete erersiniz
6
kul
de
7
bel
hayır
8
millete ibrâhîme
İbrâhîm’in milleti, dîni
9
hanîfen
hanîf olarak, tek Allah’a inanarak
10
ve mâ kâne
ve olmadı
11
min el muşrikîne
müşriklerden, Allah’a şirk koşanlardan
3. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 221. Ayeti

1
ve lâ tenkihû
ve (kendinize) nikâhlamayın
2
el muşrikâti
müşrik kadınlar
3
hattâ yu’minne
mü’min oluncaya, îmân edinceye kadar
4
ve le emetun
ve elbette bir cariye
5
mu’minetun
mü’min (kadın)
6
hayrun
hayırlı, daha hayırlı
7
min muşriketin
müşrik bir kadından
8
ve lev a’cebet-kum
ve size hoş gelse bile, hoşunuza gitse bile
9
ve lâ tunkihû
ve (siz kadınlarınızı) nikâhlamayın
10
el muşrikîne
müşrik erkekler
11
hattâ yu’minû
mü’min olunca, îmân edinceye kadar
12
ve le abdun
ve elbette bir köle
13
mu’minun
mü’min (erkek)
14
hayrun
hayırlı, daha hayırlı
15
min muşrikin
müşrik erkekten
16
ve lev a’cebe-kum
ve size hoş gelse bile
17
ulâike yed’ûne
işte onlar davet ederler
18
ilâ en nâri
ateşe
19
ve allâhu
ve Allah
20
yed’û
davet ediyor
21
ilâ el cenneti
cennete
22
ve el magfireti
ve mağfiret
23
bi izni-hi
onun izni ile
24
ve yubeyyinu
ve açıklıyor
25
âyâti-hî
kendi âyetlerini
26
li en nâsi
insanlar için, insanlara
27
lealle-hum
umulur ki böylece onlar
28
yetezekkerûne
tezekkür ederler
2. Hîzb, En'âm Sûresi

En’âm Suresi 14. Ayeti

1
kul
de, söyle
2
e gayra
…başka mı?
3
allâhi
Allah
4
ettehızu
edinirim
5
veliyyen
velî, dost
6
fâtırı
yaratan
7
es semâvâti
semâlar, gök katları
8
ve el ardı
ve arz yeryüzü
9
ve huve
ve O
10
yut’ımu
yedirir, doyurur
11
ve lâ yut’amu
ve yedirilmez, doyurulmaz
12
kul innî
de ki muhakkak ki ben
13
umirtu
emir olundum
14
en ekûne
olmak
15
evvele
ilk
16
men esleme
teslim olan kimse
17
ve lâ tekûne enne
ve olmamak
18
min
…’den
19
el muşrikîne
müşrikler