2. Hîzb, Mümtehine Sûresi

Mümtehine Suresi 1. Ayeti

1
yâ eyyuhâ
ey
2
ellezîne âmenû
âmenû olanlar, ölmeden önce Allah’a ulaşmayı dileyenler
3
lâ tettehizû
yapmayın, edinmeyin
4
aduvvî
düşmanlarım
5
ve aduvve-kum
ve sizin düşmanlarınız
6
evliyâe
velîler, dostlar
7
tulkûne
ilka ediyorsunuz (dostluk ilka ediyorsunuz, muhabbet besliyorsunuz)
8
ileyhim
onlara
9
bi el meveddeti
muhabbet ile, sevgi ile
10
ve kad
ve olmuştu
11
keferû
inkâr ettiler
12
bi mâ câe-kum
size gelen şeyi
13
min el hakkı
Hakk’tan
14
yuhricûne
çıkarıyorlar
15
er resûle
resûl
16
ve iyyâ-kum
ve sizi
17
en tû’minû
inanmanız
18
bi allâhi
Allah’a
19
rabbi-kum
Rabbiniz
20
in kuntum
eğer siz iseniz
21
harectum
siz çıktınız
22
cihâden
cihad
23
fî sebîlî
benim yolumda
24
ve ibtigâe
ve aradı, arzu eti, istedi
25
mardâtî
benim razı olmam, benim rızam
26
tusirrûne
sır veriyorsunuz
27
ileyhim
onlara
28
bi el meveddeti
muhabbet ile, sevgi ile
29
ve ene
ve ben
30
a’lemu
bilirim
31
bi mâ ahfeytum
gizlediğiniz şeyleri
32
ve mâ a’lentum
ve (aleni olan) açığa vurduğunuz şeyler
33
ve men
ve kim
34
yef’al-hu
onu yapar
35
min-kum
sizden
36
fe
o taktirde
37
kad dalle
sapmış olur
38
sevâe es sebîli
yolun seviyesi, yolun ortası, doğru yol