2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 187. Ayeti

1
uhılle
helâl kılındı
2
lekum
sizin için, size
3
leylete
gece
4
es sıyâmi
oruç
5
er refesu
(cinsel arzu ile ) yaklaşmak
6
ilâ nisâi-kum
kadınlarınıza
7
hunne
onlar
8
libâsun
elbise
9
lekum
sizin için
10
ve entum
ve siz
11
libâsun
elbise
12
lehunne
onlar için
13
alîme
bildi
14
allâhu
Allah
15
enne-kum
sizin ….. olduğunuz
16
kuntum
oldunuz, idiniz
17
tahtânûne
ihanet ediyorsunuz
18
enfuse-kum
sizin nefsleriniz, kendiniz
19
fe
o zaman, bunun üzerine
20
tâbe aley-kum
sizin tövbelerinizi kabul etti
21
afâ
affetti
22
an-kum
sizden, sizi
23
fe
artık, bundan sonra
24
elâne
şimdi
25
bâşirû-hunne
onlara yaklaşın, onlarla mübaşeret edin
26
ve ibtegû
ve isteyin
27
mâ ketebe
takdir ettiği, yazdığı, farz kıldığı şeyi
28
allâhu
Allah
29
lekum
sizin için, size
30
ve kulû
ve yeyin
31
ve işrabû
ve için
32
hattâ
oluncaya kadar
33
yetebeyyene
açığa çıkar, belli olur
34
lekum
sizin için, size
35
el haytu
iplik
36
ebyadu
beyaz
37
min el haytı
iplikten
38
el esvedi
siyah
39
min el fecri
fecr (seher) vaktinde
40
summe
sonra
41
etimmu
tamamlayın
42
es sıyâme
oruç
43
ilâ el leyli
geceye kadar
44
ve lâ tubâşirû-hunne
ve onlarla mübaşeret etmeyin, onlara
45
ve entum
ve siz
46
âkifûne
itikâfta olanlar (çok ibadet etmek için)
47
fî el mesâcidi
mescidlerde, mecsidlerin içinde
48
tilke
bu
49
hudûdu
hudut, hadler, sınırlar (yasaklar)
50
allâhi
Allah
51
fe
o zaman, artık
52
lâ takrabû-hâ
ona yaklaşmayın
53
kezâlike
işte böyle
54
yubeyyinu
beyan ediyor, açıklıyor
55
allâhu
Allah
56
âyâti-hî
kendi âyetleri
57
li en nâsi
insanlar için, insanlara
58
lealle-hum
umulur ki böylece onlar
59
yettekûne
takva sahibi olurlar
4. Hîzb, A'râf Sûresi

A’râf Suresi 29. Ayeti

1
kul
de
2
emere
emretti
3
rabbî
Rabbim
4
bi el kıstı
adaletle
5
ve ekîmû
ve ikame edin, yönelin, döndürün
6
vucûhe-kum
yüzlerinizi, kendinizi
7
inde
yanında
8
kulli
her, hepsi, bütün
9
mescidin
mescid
10
ved’û-hu
ona dua edin
11
muhlisîne lehu ed dîne
dinde ihlasla, dîni ona has kılarak
12
kemâ bedee-kum
sizi yarattığı gibi
13
teûdûne
dönersiniz
4. Hîzb, A'râf Sûresi

A’râf Suresi 31. Ayeti

1
yâ benî âdeme
ey Âdemoğulları
2
huzû
alınız
3
zînete-kum
ziynetleriniz, süsleriniz
4
inde
yanında
5
kulli
her, hepsi, bütünü
6
mescidin
namaz kılınan yer, mescid
7
kulû
yeyiniz
8
ve işrebû
ve içiniz
9
ve lâ tusrifû
ve israf etmeyin
10
inne-hu
muhakkak ki o
11
lâ yuhıbbu
sevmez
12
el musrifîne
müsrifler, israf edenler
2. Hîzb, Tevbe Sûresi

Tevbe Suresi 17. Ayeti

1
mâ kâne
olmaz, olmadı
2
li el muşrikîne
müşrikler için
3
en ya’murû
imar etmeleri
4
mesâcide allâhi
Allah’ın mescidleri
5
şâhidîne
şahitler
6
alâ enfusi-him
kendi nefsleri üzerine, kendilerine
7
bi el kufri
küfre, inkâra
8
ulâike
işte onlar
9
habitat
boşa gitti, heba oldu
10
a’mâlu-hum
onların amelleri
11
ve fî en nâri
ve ateşin içinde, ateşte
12
hum
onlar
13
hâlidûne
ebedî kalacak olanlar