2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 185. Ayeti

1
şehru
ay
2
ramadân
ramazan
3
ellezî
o ki, ki o
4
unzile
indirildi
5
fî-hi
onun içinde, onda
6
el kur’ânu
Kur’ân-ı Kerim
7
huden
hidayete erdirici (olarak) 8 – li en nâsi
8
ve beyyinâtin
ve beyyineler, açık deliller, ispat
9
min el hudâ
Hüda’dan
10
ve el furkâni
ve furkan, hakkı bâtıldan ayıran
11
fe
o zaman, artık
12
men
kim
13
şehide
şahit oldu
14
minkum(u)
sizden
15
eş şehra
bu ay
16
fel yesumhu (fe li yesum-hu)
o zaman onu oruçlu geçirsin
17
ve men
ve kim
18
kâne
oldu
19
marîdan
hasta
20
ev alâ seferin
veya seferde, yolculukta
21
fe
o zaman, o taktirde
22
iddetun
müddet, sayı, adet tamamlama
23
min eyyâmin
günlerden
24
uhara
diğer
25
yurîdu
diler, ister
26
allâhu
Allah
27
bikum(u)
size,sizin için
28
el yusra
kolaylık
29
ve lâ yurîdu
ve dilemez, istemez
30
bikum(u)
size,sizin için
31
el usra
zorluk
32
ve li tukmilû
ve tamamlamanız için
33
el iddete
müddet, sayı, adet tamamlama
34
ve li tukebbirû
ve tekbir etmeniz, yüceltmeniz için
35
allâhe
Allah
36
alâ mâ
şey üzerine, şeye
37
hedâ-kum
sizi hidayete erdirdi
38
ve lealle-kum
ve umulur ki böylece siz
39
teşkurûne
şükredersiniz
1. Hîzb, Mâide Sûresi

Mâide Suresi 101. Ayeti

1
yâ eyyuhâ
ey!
2
ellezîne âmenû
âmenu olanlar, yaşarken Allâh’a (cc.) teslim olmayı, ulaşmayı dileyenler
3
lâ tes’elû
sormayın
4
an eşyâe
şeylerden
5
in tubde lekum
eğer size açıklanırsa
6
tesu’kum
sizi üzecek
7
ve in tes’elû an-hâ
ve eğer ondan sorarsanız
8
hîne yunezzelu
indirilirken
9
el kur’ânu
Kur’ân
10
tubde lekum
size açıklanır
11
afâ allâhu an-hâ
Allâh (cc.) ondan (bu hatadan dolayı) affetti
12
ve allâhu
ve Allâh (cc.)
13
gafûrun
Gafûr, mağfiret eden, günahları sevaba çeviren
14
halîmun
Halîm, yumuşak muamele eden
2. Hîzb, En'âm Sûresi

En’âm Suresi 19. Ayeti

1
kul
de, söyle
2
eyyu şey’in
hangi şey
3
ekberu
en büyük, daha büyük
4
şehâdeten
şahit olarak
5
kul
de, söyle
6
allâhu şehîdun
Allah şahittir
7
beynî
benim aram
8
ve beyne-kum
ve sizin aranız
9
ve ûhiye
ve vahyolundu
10
ileyye
bana
11
hâzâ el kur’ânu
bu Kur’ân
12
li unzire-kum
sizi uyarmam için
13
bi-hî
onunla
14
ve men belaga
ve kim erişti, ulaştı
15
e inne-kum
siz muhakkak …..mısınız?
16
le teşhedûne
gerçekten şahitlik ediyorsunuz
17
enne mea
beraber olduğuna
18
allâhi
Allah
19
âliheten uhrâ
başka ilâhlar
20
kul lâ eşhedu
de, söyle ben şahitlik yapmam
21
kul innemâ
de, söyle sadece
22
huve ilâhun
o ilâhtır
23
vâhidun
tek
24
ve inne-nî
ve muhakkak ki ben
25
berîun
berî, uzak
26
mimmâ (min mâ)
şeylerden
27
tuşrikûne
siz şirk (ortak) koşuyorsunuz
4. Hîzb, A'râf Sûresi

A’râf Suresi 204. Ayeti

1
ve izâ kurie el kur’ânu
ve Kur’ân okunduğu zaman
2
festemiû (fe istemiû)
artık dinleyin
3
lehu
onu
4
ve ensıtû
ve susun
5
lealle-kum
umulur ki böylece siz
6
turhamûne
rahmet olunursunuz, rahmete kavuşturulursunuz