1. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 21. Ayeti

1
yâ eyyuhâ
ey
2
en nâsu
insanlar
3
u’budû
kul olun
4
rabbe-kum
(sizin) Rabbiniz
5
ellezî
o ki, ki o
6
halaka-kum
sizi yarattı
7
vellezîne (ve ellezîne)
ve o kimseler, onlar
8
min
den
9
kabli-kum
sizden önce
10
lealle-kum
umulur ki böylece siz
11
tettekûne
takva sahibi olursunuz
1. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 23. Ayeti

1
ve in kuntum
ve eğer siz iseniz
2
fî reybin
şüphe içinde
3
mimmâ (min mâ)
şeyden
4
nezzelnâ
biz indirdik
5
alâ
üzerine, … a
6
abdi-nâ
(bizim) kulumuz
7
fe’tû (fe u’tû)
o zaman, öyleyse getirin
8
bi sûretin
bir sureyi
9
min misli-hi
onun mislinden, onun benzeri, onun gibi
10
ved’û (ve ud’û)
ve davet edin, çağırın
11
şuhedâe-kum
sizin şahitleriniz
12
min dûni allâhi
Allah’tan başka
13
in kuntum
eğer siz iseniz
14
sâdıkîne
sadıklar, doğru söyleyenler
3. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 83. Ayeti

1
ve iz ehaznâ
ve biz almıştık
2
mîsâka
misak, yemin, kesin söz
3
benî isrâîle
İsrailoğulları
4
lâ ta’budûne
kul olmayın
5
illâ allâhe
Allah’tan başka
6
ve bi el vâlideyni
ve ana-babaya
7
ihsânen
ihsanda bulunmak, iyi davranmak
8
ve zî
ve sahip
9
el kurbâ
yakınlar, akrabalar, hısımlar
10
ve el yetâmâ
ve yetimler
11
ve el mesâkîni
ve miskinler, çalışamaz durumdaki ihtiyarlar
12
ve kûlû
ve söyleyin, deyin
13
li en nâsi
insanlar için, insanlara
14
husnen
güzel, iyi
15
ve ekîmû es salâte
ve namazı ikame edin, gereği üzere kılın
16
ve âtû ez zekâte
ve zekât verin
17
summe
sonra
18
tevelleytum
siz yüz çevirdiniz
19
illâ
ancak, hariç, den başka
20
kalîlen
az
21
min-kum
sizden
22
ve entum
ve siz
23
mu’ridûne
yüz çevirenler
3. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 90. Ayeti

1
bi’se mâ
ne kötü şey
2
işterav
sattılar, satın aldılar
3
bi-hi
onunla
4
enfuse-hum
onların nefsleri, kendileri
5
en yekfurû
inkâr etmeleri
6
bimâ enzele allâhu
Allah’ın indirdiği şeyle
7
bagyen
haset ederek, azgınlık ederek
8
en yunezzile
indirilmesi
9
allâhu
Allah
10
min fadli-hi
onun fazlından
11
alâ men yeşâu
dilediği kimseye
12
min ibâdi-hi
onun kullarından
13
fe bâû
böylece uğradılar
14
bi gadabin alâ gadabin
gazap üzerine gazap
15
ve li el kâfirîne
ve kâfirlere
16
azâbun
bir azap
17
muhînun
horlayıcı, alçaltıcı