3. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 85. Ayeti

1
summe entum
sonra siz
2
hâulâi
onlar
3
taktulûne
öldürüyorsunuz
4
enfuse-kum
kendileriniz, sizin nefsleriniz, birbiriniz
5
ve tuhricûne
ve çıkarıyorsunuz
6
ferîkan min-kum
sizden bir grup
7
min diyâri-him
kendi yurtlarından
8
tezâharûne
yardımlaşıyorsunuz
9
aleyhim
onlara karşı
10
bi el ismi
günah ile, günahta
11
ve el udvâni
ve düşmanlık
12
ve in ye’tû-kum
ve eğer size gelirse
13
usârâ
esirler
14
tufâdû-hum
onları fidye karşılığı değiştirirsiniz
15
ve huve
ve o
16
muharremun
haram kılınan, haram olan
17
aleykum
size
18
ihrâcu-hum
onların çıkarılması
19
e fe tu’minûne
o halde îmân mı ediyorsunuz
20
bi ba’di
bir kısmı
21
el kitâbi
kitap
22
ve tekfurûne
ve inkâr ediyorsunuz
23
bi ba’dın
bir kısmı
24
fe mâ cezâu
artık cezası değil
25
men
kişi, kimse
26
yef’alu
yapar
27
zâlike min-kum
işte sizden
28
illâ
29
hızyun
rezillik
30
fî el hayâti ed dunyâ
dünya hayatında
31
ve yevme el kıyâmeti
ve kıyâmet günü
32
yureddûne
reddedilirler, iade edilirler, döndürülürler
33
ilâ eşeddi
en şiddetlisine
34
el azâbi
azap
35
ve mâ
ve değildir
36
allâhu
Allah
37
bi gâfilin
gâfil, farkına varmayan, bilmeyen
38
ammâ (an mâ)
şeylerden
39
ta’melûne
siz yaparsınız, yapıyorsunuz
4. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 113. Ayeti

1
ve kâleti
ve dedi
2
el yahûdu
yahudiler
3
leyseti
değil
4
en nasârâ
hristiyanlar
5
alâ
üzerine
6
şey’in
bir şey
7
ve kâleti
ve dedi
8
en nasârâ
hristiyanlar
9
leyseti
değil
10
el yahûdu
yahudiler
11
alâ
üzerine
12
şey’in
bir şey
13
ve hum
ve onlar
14
yetlûne
okuyorlar
15
el kitâbe
kitap
16
kezâlike
bunun gibi
17
kâle
dedi
18
ellezine
onlar
19
lâ ya’lemûne
bilmiyorlar
20
misle
benzer, gibi
21
kavli-him
onların sözleri
22
fe
o zaman, böylece
23
allâhu
Allah
24
yahkumu
hükmedecek, hüküm verecek
25
beyne-hum
onların araları
26
yevme el kıyâmeti
kıyâmet günü
27
fî mâ
o şey hakkında
28
kânû
oldular, idiler
29
fî hi
onun hakkında
30
yahtelifûne
ihtilâf ediyorlar, ayrılığa düşüyorlar
2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 174. Ayeti

1
inne
muhakkak
2
ellezîne
o kimseler, onlar
3
yektumûne
ketmederler, gizlerler
4
şey(ler)
5
enzele
indirdi
6
allâhu
Allah
7
min el kitâbî
kitaptan
8
ve yeşterûne
ve satıyorlar
9
bi-hi
onu
10
semenen
bedel, ücret, değer
11
kalîlen
az
12
ulâike
işte onlar
13
şey(ler)
14
ye’kulûne
yiyorlar
15
içinde
16
butûni-him
(onların) karınları
17
illâ
ancak, sadece, den başka
18
en nâre
ateş
19
ve lâ yukellimu-hum(u)
ve onlarla konuşmaz
20
allâhu
Allah
21
yevme el kıyâmeti
kıyâmet günü
22
ve lâ yuzekkî-him
ve onları tezkiye etmez, temize çıkarmaz, temizlemez
23
ve lehum
ve onlar için, onlara (vardır)
24
azâbun
azap
25
elîmun
acıklı, elîm
3. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 212. Ayeti

1
zuyyine
süslendi, müzeyyen kılındı
2
lillezîne (li ellezîne)
o kimselere, onlara
3
keferû
inkâr ettiler
4
el hayâtu ed dunyâ
dünya hayatı
5
ve yesharûne
ve alay ediyorlar
6
min ellezîne
o kimselerden, onlardan
7
âmenû
âmenû oldular (ölmeden önce Allah’a ulaşmayı dilediler), îmân ettiler
8
vellezîne (ve ellezîne)
ve o kimseler, onlar
9
ittekav
takva sahibi oldular
10
fevka-hum
onların üstünde (onlardan üstün)
11
yevme el kıyâmeti
kıyâmet günü
12
ve allâhu yerzuku
ve Allah rızıklandırır
13
men yeşâu
dilediği kimseyi
14
bi gayri hisâbin
hesapsız