1. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 4. Ayeti

1
ve
ve
2
ellezîne
o kimseler, onlar
3
yu’minûne
îmân ederler
4
bi mâ
şeye
5
unzile
indirildi
6
ileyke
sana
7
ve mâ
ve şey
8
unzile
indirildi
9
min
den
10
kabli-ke
senden önce
11
ve
ve
12
bi el âhireti
ahirete (ruhun ölümden evvel Allah’a ulaşmasına)
13
hum
onlar
14
yûkınûne
yakîn hasıl ederler (kesin olarak inanırlar)
2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 41. Ayeti

1
ve âminû
ve Allah’a ulaşmayı dileyin, îmân edin
2
bi mâ
şeye
3
enzeltu
ben indirdim
4
musaddikan
tasdik eden, doğrulayan
5
li mâ
o şeyi
6
mea-kum
sizinle beraber, sizin yanınızda olan
7
ve lâ tekûnû
ve olmayın
8
evvele
evvel, ilk
9
kâfirin
kâfir, inkâr eden
10
bî-hi
onu
11
ve lâ teşterû
ve satmayın
12
bi âyâtî
âyetlerimi
13
semenen
bedel, ücret
14
kalîlen
az
15
ve iyyâ-ye
ve yalnız ben
16
fe
artık, o halde
17
ittekû-ni
bana karşı takva sahibi olun
3. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 78. Ayeti

1
ve min-hum
ve onlardan (onların bir kısmı)
2
ummiyyûne
ümmîler, okuma yazma bilmeyenler
3
lâ ya’lemûne
bilmezler
4
el kitâbe
kitabı
5
illâ
sadece, ancak, den başka
6
emâniyye
emaniyye, kişilerin kendilerinin yazdığı kitaplar, zan, temenni
7
ve in hum illâ
ve onlar sadece
8
yezunnûne
zannederler
3. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 79. Ayeti

1
fe
artık
2
veylun
yazıklar olsun, vay haline
3
lillezîne (li ellezîne)
o kimselere, onlara
4
yektubûne
yazarlar
5
el kitâbe
kitap
6
bi eydî-him
elleriyle
7
summe
sonra
8
yekûlûne
derler
9
hâzâ
bu
10
min indillâhi (inde allâhi)
Allah’ın katından
11
li yeşterû
satmak için
12
bi-hi
onu
13
semenen
bedel, ücret
14
kalîlen
az
15
fe
artık
16
veylun
yazıklar olsun, vay haline
17
lehum
onlara
18
mimmâ (min mâ)
şey(ler)den
19
ketebet
yazdı
20
eydî-him
onların elleri, kendi elleri
21
ve veylun
ve yazıklar olsun, vay haline
22
lehum
onlara
23
mimmâ (min mâ)
şey(ler)den
24
yeksibûne
iktisap ediyorlar, kazanıyorlar