4. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 105. Ayeti

1
mâ yeveddu
sevmezler, istemezler
2
ellezîne keferû
inkâr edenler
3
min ehli el kitâbi
kitap ehlinden, kitap sahiplerinden
4
ve lâ el muşrikîne
ve müşrikler değil, olmaz
5
en yunezzele
indirilmek, indirilmesi
6
sizin üzerinize, size
7
hayırdan bir şey, bir hayır
8
9
ve allâhu
ve Allah
10
yahtassu
tahsis eder (ihsan eder)
11
12
dilediği kişi
13
ve Allah
14
sahip
15
el fadli
fazl
16
el azîmi
azîm, büyük
4. Hîzb, Âl-i İmrân Sûresi

Âl-i İmrân Suresi 64. Ayeti

1
kul
de, söyle
2
yâ ehle el kitâbi
ey kitap ehli (yahudiler ve hristiyanlar)
3
teâlev
gelin
4
ilâ kelimetin
bir kelimeye, bir söze
5
sevâin
eşit, müsavi, aynı, bir
6
beyne-nâ
bizim aramızda
7
ve beyne-kum
ve sizin aranızda
8
ellâ na’bude
kul olmayalım
9
illâ allâhe
Allah’dan başka
10
ve lâ nuşrike
ve şirk, ortak koşmayalım
11
bi-hî şey’en
ona bir şeyi
12
ve lâ yettehize
ve edinmeyelim
13
ba’du-nâ
bir kısmımız
14
ba’den
bazıları
15
erbâben
Rab’ler
16
min dûni allâhi
Allah’tan başka
17
fe in tevellev
bundan sonra eğer, dönerse
18
fe kûlû
o zaman deyiniz, söyleyiniz
19
uşhedû
şahit olun
20
bi ennâ
bizim … olduğumuza
21
muslimûne
müslümanlar, teslim olanlar
4. Hîzb, Âl-i İmrân Sûresi

Âl-i İmrân Suresi 69. Ayeti

1
veddet
diledi
2
tâifetun
taife, bir grup, topluluk
3
min ehli el kitâbi
kitap ehlinden, kitap verilenlerden, yahudiler ve hristiyanlardan
4
lev
şayet, ise, keşke olsa
5
yudillûne-kum
sizi dalâlete düşürür
6
ve mâ yudıllûne
ve düşüremezler
7
illâ enfuse-hum
kendilerinden başkasını
8
ve mâ yeş’urûne
ve farkında değiller
4. Hîzb, Âl-i İmrân Sûresi

Âl-i İmrân Suresi 70. Ayeti

1
yâ ehle el kitâbi
ey kitap ehli, kitap sahipleri, kitab verilenler
2
lime tekfurûne
niçin, inkâr ediyorsunuz
3
bi âyâti allâhi
Allah’ın âyetlerini
4
ve entum
ve siz
5
teşhedûne
şahit oluyorsunuz, görüyorsunuz