1. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 19. Ayeti

1
ev
veya
2
ke sayyibin
yağmur gibi
3
min es semâi
semadan, gökyüzünden
4
fî-hi
onun içinde vardır
5
zulumâtun
zulmet, karanlıklar
6
ve ra’dun
ve gök gürlemesi, gök gürültüsü
7
ve berkun
ve şimşek
8
yec’alûne
kılarlar, yaparlar
9
esâbia-hum
onların parmakları, parmakları
10
fî âzâni-him
kulaklarının içine, kulaklarına
11
min es savâiki
yıldırımlardan
12
hazara
korku
13
el mevt (mevti)
ölüm
14
ve allâhu
ve Allah
15
muhîtun
ihata eden, kuşatan
16
bi el kâfirîne
kâfirleri
1. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 24. Ayeti

1
fe
o zaman, öyleyse, fakat
2
in lem tef’alû
eğer yapamazsanız
3
ve len tef’alû
ve asla yapamayacaksınız, yapamazsınız
4
fettekû (fe ittekû)
o zaman, öyleyse sakının
5
en nâre
ateş
6
elletî
ki o
7
vakûdu-hâ
onun yakıtı
8
en nâsu
insanlar
9
vel hicâratu (ve el hicâratu)
ve taşlar
10
uiddet
hazırlandı
11
lil kâfirîne (li el kâfirîne)
kâfirler için, kâfirlere
2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 34. Ayeti

1
ve iz
ve o zaman, olduğu zaman
2
kulnâ
biz dedik
3
li el melâiketi
meleklere
4
uscudû
secde edin
5
li âdeme
Âdem’e
6
fe
o zaman, hemen
7
secedû
secde ettiler
8
illâ
hariç, den başka
9
iblîse
iblis (ümitsizliğe düşen, Allah’ın rah-
10
ebâ
çekindi, kaçındı, direndi
11
ve istekbere
ve kibirlendi, büyüklendi
12
ve kâne
ve oldu
13
min el kâfirîne
kâfirlerden
3. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 89. Ayeti

1
ve lemmâ
ve olduğu zaman
2
câe-hum
onlara geldi
3
kitâbun
bir kitap
4
min indillâhi (inde allâhi)
Allah’ın katından
5
musaddikun
tasdik edici, tasdik eden
6
limâ
şeyi
7
mea-hum
onların yanında
8
ve kânû
ve oldular, idiler
9
min kablu
önceden
10
yesteftihûne
fetih ve zafer isterler
11
alellezîne (alâ ellezîne)
onlara karşı
12
keferû
kâfirler
13
fe
sonra da, buna rağmen
14
lemmâ
olduğu zaman
15
câe-hum
onlara geldi
16
mâ arafû
bildikleri şey
17
keferû
inkâr ettiler
18
bi-hi
onunla
19
fe
böylece, bu sebeple, bu yüzden
20
la’netullâhi (la’netu allâhi)
Allah’ın lâneti
21
alâ
üzerine
22
el kâfirîne
kâfirler