2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 35. Ayeti

1
ve kulnâ
ve biz dedik
2
ey
3
âdemu
Âdem
4
uskun
iskân ol, otur, yerleş
5
ente
sen
6
ve zevcu-ke
ve senin eşin
7
el cennete
cennet
8
ve kulâ
ve ikiniz yeyin
9
min-hâ
ondan
10
ragaden
bol bol
11
haysu
yerden
12
şi’tumâ
dilediniz (ikiniz)
13
ve lâ takrabâ
ve yaklaşmayın (ikiniz)
14
hâzihi
bu
15
eş şecerete
ağaç
16
fe
o zaman, o taktirde, aksi halde, yoksa
17
tekûnâ
siz (ikiniz) olursunuz
18
min ez zâlimîne
zalimlerden
2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 49. Ayeti

1
ve iz
ve olduğu zaman, olmuştu
2
necceynâ-kum
sizi biz kurtardık
3
min âli fir’avne
firavun ailesinden
4
yesûmûne-kum
size tattırıyorlar, yapıyorlar
5
sûe
kötü
6
el azâbi
azap
7
yuzebbihûne
boğazlıyorlar, öldürüyorlar
8
ebnâe-kum
sizin oğullarınız
9
ve yestahyûne
ve sağ bırakıyorlar
10
nisâe-kum
sizin kadınlarınız
11
ve fî zâlikum
ve bunda vardır
12
belâun
belâ, imtihan
13
min rabbi-kum
sizin Rabbinizden
14
azîmun
azîm, büyük
2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 187. Ayeti

1
uhılle
helâl kılındı
2
lekum
sizin için, size
3
leylete
gece
4
es sıyâmi
oruç
5
er refesu
(cinsel arzu ile ) yaklaşmak
6
ilâ nisâi-kum
kadınlarınıza
7
hunne
onlar
8
libâsun
elbise
9
lekum
sizin için
10
ve entum
ve siz
11
libâsun
elbise
12
lehunne
onlar için
13
alîme
bildi
14
allâhu
Allah
15
enne-kum
sizin ….. olduğunuz
16
kuntum
oldunuz, idiniz
17
tahtânûne
ihanet ediyorsunuz
18
enfuse-kum
sizin nefsleriniz, kendiniz
19
fe
o zaman, bunun üzerine
20
tâbe aley-kum
sizin tövbelerinizi kabul etti
21
afâ
affetti
22
an-kum
sizden, sizi
23
fe
artık, bundan sonra
24
elâne
şimdi
25
bâşirû-hunne
onlara yaklaşın, onlarla mübaşeret edin
26
ve ibtegû
ve isteyin
27
mâ ketebe
takdir ettiği, yazdığı, farz kıldığı şeyi
28
allâhu
Allah
29
lekum
sizin için, size
30
ve kulû
ve yeyin
31
ve işrabû
ve için
32
hattâ
oluncaya kadar
33
yetebeyyene
açığa çıkar, belli olur
34
lekum
sizin için, size
35
el haytu
iplik
36
ebyadu
beyaz
37
min el haytı
iplikten
38
el esvedi
siyah
39
min el fecri
fecr (seher) vaktinde
40
summe
sonra
41
etimmu
tamamlayın
42
es sıyâme
oruç
43
ilâ el leyli
geceye kadar
44
ve lâ tubâşirû-hunne
ve onlarla mübaşeret etmeyin, onlara
45
ve entum
ve siz
46
âkifûne
itikâfta olanlar (çok ibadet etmek için)
47
fî el mesâcidi
mescidlerde, mecsidlerin içinde
48
tilke
bu
49
hudûdu
hudut, hadler, sınırlar (yasaklar)
50
allâhi
Allah
51
fe
o zaman, artık
52
lâ takrabû-hâ
ona yaklaşmayın
53
kezâlike
işte böyle
54
yubeyyinu
beyan ediyor, açıklıyor
55
allâhu
Allah
56
âyâti-hî
kendi âyetleri
57
li en nâsi
insanlar için, insanlara
58
lealle-hum
umulur ki böylece onlar
59
yettekûne
takva sahibi olurlar
3. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 197. Ayeti

1
el haccu
hac
2
eşhurun
aylar
3
ma’lûmâtun
malûm, belirlenmiş, bilinen
4
fe
o zaman, işte
5
men
kim, kimse
6
farada
farz oldu
7
fî hinne
onların içinde, onlarda
8
el hacca
hac
9
fe
o zaman, artık
10
lâ refese
yanaşmak yoktur
11
ve lâ fusûka
ve fasıklık, günaha sapma yoktur
12
ve lâ cidâle
ve sürtüşmek, kavga etmek yoktur
13
fî el haccı
hacta
14
ve mâ tef’alû
ve ne yaparsanız
15
min hayrın
hayırdan
16
ya’lem-hu
onu bilir
17
allâhu
Allah
18
ve tezevvedû
ve azıklanın, azık hazırlayın
19
fe
o zaman, fakat
20
inne
muhakkak
21
hayra ez zâdi
azığın hayırlısı
22
et takvâ
takva (sahibi olmak)
23
ve
ve
24
ittekû-ni
bana karşı takva sahibi olun
25
ey
26
ulî el elbâbi
lübblerin, sır hazinelerinin sahipleri,