3. Hîzb, Âl-i İmrân Sûresi

Âl-i İmrân Suresi 32. Ayeti

1
kul
de, söyle
2
etîû allâhe
Allah’a itaat edin
3
ve er resûle
ve resûle, elçiye
4
fe in tevellev
bundan sonra , eğer, dönerlerse
5
fe inne allâhe
muhakkak ki Allah
6
lâ yuhibbu el kâfirîne
kâfirleri sevmez
2. Hîzb, Âl-i İmrân Sûresi

Âl-i İmrân Suresi 132. Ayeti

1
ve etîû allâhe
ve Allah’a itaat edin
2
ve er resûle
ve resûle, elçiye
3
lealle-kum
umulur ki böylece siz
4
turhamûne
rahmet olunursunuz
2. Hîzb, Âl-i İmrân Sûresi

Âl-i İmrân Suresi 152. Ayeti

1
ve lekad
ve andolsun
2
sadaka-kumu allâhu
Allah size sadık kaldı
3
va’de-hû
onun vaadi
4
iz tehussûne-hum
onları perişan edip öldürüyordunuz
5
bi izni-hî
onun izni ile
6
hattâ
hatta, öyle ki, fakat
7
izâ feşiltum
gevşeklik göstermiştiniz
8
ve tenâza’tum
ve nizâya (anlaşmazlığa) düştünüz
9
fî el emri
emir hakkında
10
ve asaytum
ve isyan ettiniz
11
min ba’di
sonradan, …den sonra
12
mâ erâ-kum
size gösterdiği şey
13
mâ tuhıbbûne
sevdiğiniz şey
14
min-kum
sizden
15
men
kim, kimi
16
yurîdu
diliyor, istiyor
17
ed dunyâ
dünya
18
ve min-kum
ve sizden
19
men
kim, kimi
20
yurîdu
diliyor, istiyor
21
el âhirete
ahireti
22
summe
sonra
23
sarafe-kum
sizi geri çevirdi
24
anhum
onlardan
25
li yebteliye-kum
sizi imtihan etmek için
26
ve lekad
ve andolsun
27
afâ ankum
sizi affetti
28
ve allâhu
ve Allah
29
zû fadlin
fazlın sahibi
30
alâ el mu’minîne
mü’minlere karşı
4. Hîzb, Nisâ Sûresi

Nisâ Suresi 13. Ayeti

1
tilke
bu, işte bunlar
2
hudûdu
hudutlar
3
allâhi
Allah
4
ve men
ve kim
5
yutıı
itaat eder
6
allâhe
Allah
7
ve resûle-hu
ve O’nun Resûlü, elçisi
8
yudhıl-hu
onu dahil eder, koyar
9
cennâtin
cennetler
10
tecrî
akar
11
min tahti-hâ
onun altından
12
el enhâru
nehirler
13
hâlidîne
ebedi kalacak olanlar
14
fî-hâ
onun içinde, orada
15
ve zâlike
ve işte bu, bu
16
el fevzu
fevz, kurtuluş
17
el azîmu
büyük, en büyük