4. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 228. Ayeti

1
ve el mutallakâtu
ve boşanmış kadınlar
2
yeterabbasne
dururlar, beklerler
3
bi enfusi-hinne
kendi kendilerine
4
selâsete
üç
5
kurûin
dönem (hayz zamanı)
6
ve lâ yahıllu
ve helâl olmaz
7
lehunne
onlara (o kadınlara)
8
en yektumne
gizlemek
9
mâ halaka
yarattığı şey
10
allâhu
Allah
11
fî erhâmi-hinne
onların rahimlerinde
12
in kunne
eğer onlar (kadınlar) iseler
13
yu’minne
îmân ederler
14
bi allâhi
Allah’a
15
ve el yevmi el âhıri
ve son güne, sonraki güne, ahirete
16
ve buûletu-hunne
ve onların eşleri, kocaları
17
ehakku
daha çok hak sahibi
18
bi reddi-hinne
onlara geri dönmeye
19
fî zâlike
bunda
20
in erâdû
eğer isterlerse
21
ıslâhan
ıslâh etmek, düzeltmek
22
ve lehunne
ve onların (kadınların) vardır
23
mislu ellezî
onun misli, onun gibi
24
aleyhinne
onların üzerinde
25
bi el ma’rûfi
iyilik ile, örfe ve adete uygun olarak
26
ve li er ricâli
ve erkekler için, erkeklerin vardır
27
aleyhinne
onların üzerinde
28
derecetun
bir derece
29
ve allâhu
ve Allah
30
azîzun
azîzdir, üstündür
31
hakîmun
hakîmdir, hüküm sahibidir
4. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 231. Ayeti

1
ve izâ
ve olduğu zaman, olduğunda
2
tallaktum(u)
boşadınız
3
en nisâe
kadınlar
4
fe
o zaman, sonra, artık
5
belagne
erişti, ulaştı, tamamladı
6
ecele-hunne
onların (bekleme) süreleri
7
fe emsikû-hunne
artık onları tutun, alıkoyun
8
bi ma’rûfin
marufla, iyilikle, örf ve adete uygun
9
ev
veya
10
serrihû-hunne
onları serbest bırakın
11
bi ma’rûfin
marufla, iyilikle, örf ve adete uygun
12
ve lâ tumsikû-hunne
ve onları tutmayın
13
dırâran
zararla, zarar vererek
14
li ta’tedû
hakka tecavüz için
15
ve men
ve kim
16
yef’al
yapar
17
zâlike
bunu
18
fe
o zaman, sonra, artık, o taktirde
19
kad
olmuştu
20
zaleme
zulmetti, haksızlık yaptı
21
nefse-hu
kendi nefsine
22
ve lâ tettehızû
ve edinmeyin
23
âyâti allâhi
Allah’ın âyetleri
24
huzuven
alay konusu, eğlence
25
ve uzkurû
ve zikredin, hatırlayın
26
ni’mete allâhi
Allah’ın ni’meti
27
aleykum
sizin üzerinize, size
28
ve mâ enzele
ve indirdiği şey
29
aleykum
sizin üzerinize, size
30
min el kitâbi
kitaptan
31
ve el hikmeti
ve hikmet
32
yeızu-kum
size vazeder, öğüt verir, nasihat eder
33
bi-hi
onunla
34
vettekû (ve ittekû)
ve takva sahibi olun
35
allâhe
Allah’a
36
va’lemû
ve bilin, biliniz
37
enne
olduğunu
38
allâhe
Allah
39
bi kulli şey’in
herşeyi
40
alîmun
alîm, en iyi bilen
4. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 232. Ayeti

1
ve izâ
ve olduğu zaman, olduğunda
2
tallaktum(u)
boşadınız
3
en nisâe
kadınlar
4
fe
o zaman, sonra, artık
5
belagne
erişti, ulaştı, tamamladı
6
ecele-hunne
onların (bekleme) süreleri
7
fe
o zaman, sonra, artık
8
lâ ta’dulû-hunne
onlara engel olmayın
9
en yenkıhne
nikâhlamak
10
ezvâce-hunne
onların eşleri, kocaları
11
izâ terâdav
razı oldukları taktirde
12
beyne-hum
onlar aralarında, kendi aralarında
13
bi el ma’rûfi
marufla, iyilikle, örf ve adete uygun
14
zâlike
işte bu, işte böyle
15
yûazu
vazediliyor, öğüt veriliyor
16
bi-hi
ona, onunla
17
men
kim, kimse
18
kâne
oldu, idi
19
min-kum
sizden
20
yu’minu
îmân eder
21
bi allâhi
Allah’a
22
ve el yevmi el âhıri
ve ahir güne, son güne, sonraki güne
23
zâlikum
işte bu, işte böyle
24
ezkâ
daha iyi tezkiye olma, arınma
25
lekum
sizin için
26
ve atheru
ve daha temiz olma
27
ve allâhu
ve Allah
28
ya’lemu
bilir
29
ve entum
ve siz
30
lâ ta’lemûne
bilmezsiniz
4. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 233. Ayeti

1
ve el vâlidâtu
ve anneler
2
yurdı’ne
süt emzirirler
3
evlâde-hunne
kendi evlâtlarını
4
havleyni
iki sene
5
kâmileyni
tamamen, tam olarak iki
6
7
8
tamamlamak
9
er radâate
süt emzirme
10
ve alâ
ve üzerine
11
el mevlûdi lehu
onun için doğurulmuş olan (baba)
12
rızku-hunne
onların rızıkları
13
ve kisvetu-hunne
ve onların giyimleri
14
bi el ma’rûfi
marufla, iyilikle, örf ve adete uygun
15
lâ tukellefu
yükümlü tutulmasın (tutmayın)
16
nefsun
nefs, kişi, kimse
17
illâ vus’a-hâ
(onun) kendi gücünün yettiğinden
18
lâ tudârra
zarara uğratılmasın (uğratmayın)
19
vâlidetun
anne
20
bi veledi-hâ
(onun) kendi çocuğu ile
21
ve lâ
ve olmaz, olmasın
22
mevlûdun lehu
onun için doğurulmuş olan (baba)
23
bi veledi-hi
(onun) kendi çocuğu ile
24
ve alâ el vârisi
ve mirasçının üzerinde (ki sorumluluk)
25
mislu
gibi, aynı
26
zâlike
bu
27
fe
fakat, o taktirde, artık
28
in erâdâ
eğer ikisi isterlerse
29
fısâlen an
sütten kesme
30
terâdın
rıza alınarak, razı olarak
31
min humâ
(onların) ikisinden
32
ve teşâvurin
ve müşavere ederek, görüşerek
33
fe
fakat, o taktirde, artık
34
lâ cunâha
günah
35
lâ cunâha
günah yoktur
36
aleyhimâ
onların ikisi üzerine, ikisine
37
ve in eradtum
ve eğer isterseniz
38
en testerdıû
(süt anne tutup) emzirtmek
39
evlâde-kum
çocuklarınız
40
fe
fakat, o taktirde, artık
41
lâ cunâhe
günah yoktur
42
aleykum
sizin üzerinize,size
43
izâ sellemtum
teslim ettiğiniz zaman
44
mâ âteytum
(karar )verdiğiniz şey
45
bi el ma’rûfi
marufla, örf ve adete uygun olarak
46
ve ittekû allâhe
ve Allah’a karşı takva sahibi olun
47
va’lemû
ve bilin
48
enne allâhe
Allah’ın ….. olduğunu
49
bi mâ ta’melûne
yaptığınız şeyleri, yaptıklarınızı
50
basîrun
en iyi (çok iyi) gören