2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 32. Ayeti

1
kâlû
dediler
2
subhâne-ke
sen sübhansın, seni tenzih ederiz
3
yoktur, değil, olmaz
4
ilme
ilim, bilgi
5
lenâ
bizim
6
illâ
den başka, sadece
7
şey
8
allemte-nâ
sen bize öğrettin
9
inne-ke
muhakkak ki sen
10
ente
sen
11
el alîmu
en iyi bilen
12
el hakîmu
hüküm ve hikmet sahibi
3. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 63. Ayeti

1
ve iz
ve olmuştu, olduğu zaman
2
ehaznâ
almıştık
3
mîsâka-kum
sizin misakleriniz, yeminleriniz
4
ve refa’-nâ
ve biz yükselttik, kaldırdık
5
fevka-kum
sizin üstünüze
6
et tûra
Tur
7
huzû
alın, sarılın, kendinize maledin
8
mâ ateynâ-kum
size verdiğimiz şeyler
9
bi kuvvetin
kuvvetle
10
ve uzkurû
ve hatırlayın
11
şey(ler)
12
fî-hi
onun içinde
13
lealle-kum
umulur ki siz, böylece siz
14
tettekûne
takva sahibi olursunuz
4. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 106. Ayeti

1
ne, şey, bir şey
2
nensah
kaldırırız
3
min âyetin
bir âyet (âyetten)
4
ev nunsi-hâ
veya onu unuttururuz
5
ne’ti
getiririz
6
bi hayrin
hayırlı olanı, daha hayırlısını
7
min-hâ
ondan
8
ev misli-hâ
veya onun mislini
9
e lem ta’lem
bilmiyor musun
10
enne allâhe
muhakkak ki Allah
11
alâ kulli şey’in
herşeye
12
kadîrun
kaadir olan, gücü yeten
4. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 113. Ayeti

1
ve kâleti
ve dedi
2
el yahûdu
yahudiler
3
leyseti
değil
4
en nasârâ
hristiyanlar
5
alâ
üzerine
6
şey’in
bir şey
7
ve kâleti
ve dedi
8
en nasârâ
hristiyanlar
9
leyseti
değil
10
el yahûdu
yahudiler
11
alâ
üzerine
12
şey’in
bir şey
13
ve hum
ve onlar
14
yetlûne
okuyorlar
15
el kitâbe
kitap
16
kezâlike
bunun gibi
17
kâle
dedi
18
ellezine
onlar
19
lâ ya’lemûne
bilmiyorlar
20
misle
benzer, gibi
21
kavli-him
onların sözleri
22
fe
o zaman, böylece
23
allâhu
Allah
24
yahkumu
hükmedecek, hüküm verecek
25
beyne-hum
onların araları
26
yevme el kıyâmeti
kıyâmet günü
27
fî mâ
o şey hakkında
28
kânû
oldular, idiler
29
fî hi
onun hakkında
30
yahtelifûne
ihtilâf ediyorlar, ayrılığa düşüyorlar