2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 32. Ayeti

1
kâlû
dediler
2
subhâne-ke
sen sübhansın, seni tenzih ederiz
3
yoktur, değil, olmaz
4
ilme
ilim, bilgi
5
lenâ
bizim
6
illâ
den başka, sadece
7
şey
8
allemte-nâ
sen bize öğrettin
9
inne-ke
muhakkak ki sen
10
ente
sen
11
el alîmu
en iyi bilen
12
el hakîmu
hüküm ve hikmet sahibi
4. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 129. Ayeti

1
rabbe-nâ
Rabbimiz
2
veb’as (ve ib’as)
ve beas et, hayata getir, görevlendir 3 – fî-him
3
resûlen
bir resûl, elçi, mürşid
4
min-hum
onlardan, kendilerinden
5
yetlû aleyhim
onlara okur
6
âyâti-ke
senin âyetlerin
7
ve yuallimu-hum
ve onlara öğretir
8
el kitâbe
kitabı
9
ve el hikmete
ve hikmeti
10
ve yuzekkî-him
ve onları tezkiye eder, nefslerini temiz- ler, tasfiye eder
11
inne-ke
muhakkak ki sen
12
ente
sen
13
el azîzu
azîz, üstün
14
el hakîmu
hakîm, hüküm ve hikmet sahibi
1. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 151. Ayeti

1
kemâ
gibi, olduğu gibi, öyle ki, nitekim
2
ersel-nâ
biz gönderdik
3
fî-kum
sizin içinizde
4
resûlen
bir resûl, elçi
5
min-kum
sizden
6
yetlû
okur
7
aleykum
size
8
âyâti-nâ
bizim âyetlerimiz
9
ve yuzekkî-kum
ve sizi tezkiye eder
10
ve yuallimu-kum
ve size öğretir
11
el kitâbe
kitabı
12
ve el hikmete
ve hikmeti
13
ve yuallimu-kum
ve size öğretir
14
şeyler
15
lem tekûnû ta’lemûne
sizin bilmediğiniz
3. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 209. Ayeti

1
fe
o zaman, o taktirde, fakat, hâlâ
2
in zelel-tum
eğer ayağınızı kaydırırsanız, saparsanız
3
min ba’di
sonradan
4
mâ câet-kum
size gelen şey
5
el beyyinâtu
beyyineler, açık deliller, açık
6
fe
o zaman, öyleyse, o taktirde
7
a’lemû
biliniz, bilin
8
enne allâhe
Allah’ın ….. olduğu
9
azîzun
azîz, üstün
10
hakîmun
hakîm, hüküm ve hikmet sahibi