3. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 85. Ayeti

1
summe entum
sonra siz
2
hâulâi
onlar
3
taktulûne
öldürüyorsunuz
4
enfuse-kum
kendileriniz, sizin nefsleriniz, birbiriniz
5
ve tuhricûne
ve çıkarıyorsunuz
6
ferîkan min-kum
sizden bir grup
7
min diyâri-him
kendi yurtlarından
8
tezâharûne
yardımlaşıyorsunuz
9
aleyhim
onlara karşı
10
bi el ismi
günah ile, günahta
11
ve el udvâni
ve düşmanlık
12
ve in ye’tû-kum
ve eğer size gelirse
13
usârâ
esirler
14
tufâdû-hum
onları fidye karşılığı değiştirirsiniz
15
ve huve
ve o
16
muharremun
haram kılınan, haram olan
17
aleykum
size
18
ihrâcu-hum
onların çıkarılması
19
e fe tu’minûne
o halde îmân mı ediyorsunuz
20
bi ba’di
bir kısmı
21
el kitâbi
kitap
22
ve tekfurûne
ve inkâr ediyorsunuz
23
bi ba’dın
bir kısmı
24
fe mâ cezâu
artık cezası değil
25
men
kişi, kimse
26
yef’alu
yapar
27
zâlike min-kum
işte sizden
28
illâ
29
hızyun
rezillik
30
fî el hayâti ed dunyâ
dünya hayatında
31
ve yevme el kıyâmeti
ve kıyâmet günü
32
yureddûne
reddedilirler, iade edilirler, döndürülürler
33
ilâ eşeddi
en şiddetlisine
34
el azâbi
azap
35
ve mâ
ve değildir
36
allâhu
Allah
37
bi gâfilin
gâfil, farkına varmayan, bilmeyen
38
ammâ (an mâ)
şeylerden
39
ta’melûne
siz yaparsınız, yapıyorsunuz
1. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 144. Ayeti

1
kad
muhakkak, olmuştu
2
nerâ
görüyoruz
3
tekallube
çeviriyorsun
4
vechi-ke
yüzünü
5
fî es semâi
semaya
6
fe le nuvelliye enne-ke
artık seni mutlaka çevireceğiz
7
kıbleten
bir kıbleye
8
terdâ-hâ
ondan razı, hoşnut olacağın
9
fe velli
bundan sonra çevirin
10
veche-ke
yüzünüzü
11
şatra
taraf, yön
12
el mescidi el harâmi
Mescid-i Haram
13
ve haysu
ve nerede
14
mâ kuntum
siz olursunuz, bulunursunuz
15
fe vellû
öyleyse çevirin
16
vucûhe-kum
yüzlerinizi
17
şatra-hu
onun yönüne, tarafına
18
ve inne
ve hiç şüphesiz, muhakkak
19
ellezîne
o kimseler, onlar
20
ûtû
verildiler
21
el kitâbe
kitap
22
le ya’lemûne
elbette biliyorlar, bilirler
23
enne-hu
onun olduğu
24
el hakku
bir hak, gerçek
25
min rabbi-him
onların Rabbinden
26
ve mâ âllâhu
ve Allah değildir
27
bi gâfilin
gâfil
28
ammâ (an mâ)
şey(ler)den
29
ya’melûne
yapıyorlar
2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 173. Ayeti

1
innemâ
ancak, sadece, fakat
2
harrame
haram kıldı
3
aleykum
sizin üzerinize, size
4
el meytete
ölü (hayvan)
5
ve ed deme
ve kan
6
ve lahme
ve et
7
el hınzîri
domuz
8
ve mâ uhille
ve helâl kılmadı
9
bi-hi
onu
10
li gayri allâhi
Allah’tan başkası için
11
fe men
artık, fakat, ama kim
12
idturra
zarurette, zor durumda kaldı
13
gayra
dışında, başka, olmaksızın
14
bâgin
hakka tecavüz ederek
15
ve lâ âdin
ve haddi (zaruret miktarını) aşmayarak
16
fe lâ isme
o taktirde günah yoktur
17
aleyhi
onun üzerine, ona
18
inne allâhe
muhakkak ki Allah
19
gafûrun
gafur olan, mağfiret eden
20
rahîmun
rahmet eden, rahmet nurunun sahibi
2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 275. Ayeti

1
ellezîne
onlar
2
ye’kulûne
yerler
3
er ribâ
riba, faiz
4
lâ yekûmûne
kalkmazlar
5
illâ
ancak, sadece, den başka
6
kemâ
gibi
7
yekûmu
kalkarlar
8
ellezî
ki o, o
9
yetehabbetu-hu
ona çarpar, onu hırpalar
10
eş şeytânu
şeytan
11
min el messi
dokunmasından, çarpmasından (çarpılması)
12
zâlike
işte bu
13
bi enne-hum
onların ….. olması sebebi ile
14
kâlû
dediler
15
innemâ
ama, fakat, ancak
16
el bey’u
alışveriş
17
mislu
gibi, benzer
18
er ribâ
riba, faiz
19
ve ehalle
ve helâl kıldı
20
allâhu
Allah
21
el bey’a
alışveriş
22
ve harrame
ve haram kıldı
23
er ribâ
riba, faiz
24
fe
o zaman, artık, bundan sonra
25
men
kim
26
câe-hu
ona, kendisine geldi
27
mev’izatun
bir öğüt
28
min rabbi-hi
kendi Rabbinden
29
fe
o zaman, böylece, artık
30
entehâ
vazgeçti, bıraktı
31
fe
o taktirde
32
lehu
onun
33
mâ selefe
geçen şey, geçmişte olan
34
ve emru-hu
ve onun emri, onun işi, onun hakkındaki hüküm
35
ilâ allâhi
Allah’a, Allah’a ait
36
ve men
ve kim
37
âde
döndü
38
fe ulâike
işte onlar
39
ashâbu en nâri
ateş ehli, ateş halkı
40
hum
onlar
41
fî-hâ
orada
42
hâlidûne
ebedî kalacak olanlar