2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 42. Ayeti

1
ve lâ telbisû
ve karıştırmayın, gizleyip örtmeyin
2
el hakka
hakk, gerçek
3
bi el bâtılı
bâtıl ile 4 – ve tektumû
4
ve entum
ve siz
5
ta’lemûne
biliyorsunuz
3. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 90. Ayeti

1
bi’se mâ
ne kötü şey
2
işterav
sattılar, satın aldılar
3
bi-hi
onunla
4
enfuse-hum
onların nefsleri, kendileri
5
en yekfurû
inkâr etmeleri
6
bimâ enzele allâhu
Allah’ın indirdiği şeyle
7
bagyen
haset ederek, azgınlık ederek
8
en yunezzile
indirilmesi
9
allâhu
Allah
10
min fadli-hi
onun fazlından
11
alâ men yeşâu
dilediği kimseye
12
min ibâdi-hi
onun kullarından
13
fe bâû
böylece uğradılar
14
bi gadabin alâ gadabin
gazap üzerine gazap
15
ve li el kâfirîne
ve kâfirlere
16
azâbun
bir azap
17
muhînun
horlayıcı, alçaltıcı
4. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 109. Ayeti

1
vedde
sevdi, diledi, istedi, arzu etti 2 – kesîrun
2
min ehli el kitâbi
kitap ehlinden, kitap sahiplerinden
3
lev yeruddûne-kum
keşke sizi döndürseler, döndürebilseler
4
min ba’di
sonradan, sonra
5
îmâni-kum
sizin îmânınız
6
kuffâran
küfür
7
haseden
haset, çekememezlik
8
min indi
yanından
9
enfusi-him
onların nefsleri
10
min ba’di
sonradan, daha sonradan
11
şey
12
tebeyyene
beyan oldu, açıklandı
13
lehum
onlar için, onlara
14
el hakku
hak, gerçek
15
fa’fû (fe a’fû)
o zaman affedin
16
ve asfehû
ve hoşgörün
17
hattâ ye’tiye
gelinceye kadar
18
allâhu
Allah
19
bi emri-hî
onun emri
20
inne
muhakkak
21
allâhe
Allah
22
alâ kulli şey’in
herşeye
23
kadîrun
kaadir, gücü yeten
4. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 119. Ayeti

1
innâ
muhakkak ki biz, hiç şüphesiz biz
2
erselnâ-ke
seni gönderdik
3
bi el hakkı
hak ile
4
beşîren
müjdeleyici olarak
5
ve nezîren
ve uyarıcı olarak
6
ve lâ tus’elu
ve sana sorulmaz
7
an ashâbi el cahîmi
cehennem ehlinden, cehennem halkından