1. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 258. Ayeti

1
e lem tera ilâ
… a bakmadın mı, görmedin mi
2
ellezî
o kimse, o
3
hâcce
tartıştı
4
ibrâhîme
İbrâhîm
5
fî rabbi-hi
onun Rabbi hakkında
6
en âtâ-hu
ona vermesi
7
allâhu
Allah
8
el mulke
mülk, meliklik, hükümdarlık
9
iz kâle
demişti
10
ibrâhîmu
İbrâhîm
11
rabbiye
benim Rabbim
12
ellezî
ki o, o ki
13
yuhyî
diriltir
14
ve yumîtu
ve öldürür
15
kâle
dedi
16
ene
ben
17
uhyî
diriltirim
18
ve umîtu
ve öldürürüm
19
kâle
dedi
20
ibrâhîmu
İbrâhîm
21
fe
öyleyse, işte
22
inne allâhe
muhakkak ki Allah
23
ye’tî
getirir
24
bi eş şemsi
güneşi
25
min el maşrıkı
şarktan, doğudan
26
fe’ti bi-hâ
o zaman, öyleyse, haydi onu getir
27
min el magribi
garbtan, batıdan
28
fe
o zaman
29
buhite
şaşırdı kaldı, afalladı
30
ellezî
o kimse, o
31
kefere
inkâr etti
32
vallâhu
ve Allah
33
lâ yehdi
hidayete erdirmez
34
el kavme
kavim, topluluk
35
ez zâlimîne
zalimler
4. Hîzb, En'âm Sûresi

En’âm Suresi 78. Ayeti

1
fe lemmâ
sonra olduğu zaman, olunca
2
rae eş şemse
güneşi gördü
3
bâzigaten
doğarken
4
kâle hâzâ
dedi, bu
5
rabbî
benim Rabbim
6
hâzâ
bu
7
ekberu
daha büyük, en büyük
8
fe lemmâ
fakat olduğu zaman, olunca
9
efelet
kaybolup gitti, battı
10
kâle
dedi
11
yâ kavmî
ey kavmim
12
innî
muhakkak ki ben
13
berîun
uzak
14
min mâ tuşrikûne
sizin şirk (ortak) koştuğunuz şeylerden
4. Hîzb, En'âm Sûresi

En’âm Suresi 96. Ayeti

1
fâliku el ısbâhı
sabahı yarıp çıkaran
2
ve ceale el leyle
ve geceyi kıldı (yaptı)
3
sekenen
bir sukûn (dinlenme) vakti
4
ve eş şemse
ve güneş
5
ve el kamere
ve ay
6
husbânen
bir ölçü olarak, hesaplama ünitesi, hesap vasıtası
7
zâlike
işte bu
8
takdîru
takdiridir
9
el azîzi
azîz, üstün ve güçlü olan
10
el alîmi
âlim, en iyi bilen
4. Hîzb, A'râf Sûresi

A’râf Suresi 54. Ayeti

1
inne
muhakkak ki
2
rabbe-kum
sizin Rabbiniz
3
allâhu ellezî
Allah’tır ki o
4
halaka
yarattı
5
es semâvâti
semalar, gök katları
6
ve el ardı
ve arz, yeryüzü
7
fî sitteti eyyâmin
altı günde
8
summe istevâ
sonra istiva etti
9
alâ el arşı
arşa
10
yugşî
örtülür
11
el leyle
gece
12
en nehâre
gündüz
13
yatlubu-hu
onu talep eder, takip eder
14
hasîsen
süratli, devamlı
15
ve eş şemse
ve güneş
16
ve el kamere
ve ay
17
ve en nucûme
ve yıldızlar
18
musahharâtin
musahhar, emre âmade, boyun eğmişlerdir
19
bi emri-hi
onun emrine
20
e lâ
değil mi
21
lehu el halku
yaratmak onundur (ona mahsustur)
22
vel emru
ve emir
23
tebârake allâhu
Allah şanı yücedir, mukaddestir, mübarektir
24
rabbu el âlemîne
âlemlerin Rabbi