2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 51. Ayeti

1
ve iz
ve o zaman
2
vâadnâ
biz vaadettik
3
mûsâ
Musa
4
erbaîne
kırk
5
leyleten
gece
6
summe
sonra
7
ittehaztum(u)
siz edindiniz
8
el icle
buzağı
9
min ba’di-hi
ondan sonra
10
ve entum
ve siz
11
zâlimûne
zalimler, haksızlık edenler
1. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 164. Ayeti

1
inne
muhakkak ki
2
fî halkı
yaratılışta
3
es semâvâti
semalar, gökler
4
ve el ardı
ve arz, yeryüzü
5
ve ihtilâfi
ve ihtilâflı (karşılıklı) olması, birbiri ardınca gelmesi
6
el leyli
gece
7
ve en nehâri
ve gündüz
8
ve el fulki
ve gemiler
9
elletî
o ki, ki o
10
tecrî
akar, gider, yüzer
11
fî el bahri
denizde
12
bimâ
dolayısıyla, sebebiyle, ….. yaparak
13
yenfeu
fayda verir
14
en nâse
insanlar
15
ve mâ
ve şeyi
16
enzele allâhu
Allah indirdi
17
min es semâi
semadan, gökten
18
min mâin
sudan, suyu
19
fe ahyâ bi-hi
böylece onunla hayat verdı, diriltti
20
el arda
arz, yeryüzü, toprak
21
ba’de
sonra
22
mevti-hâ
onun ölümü
23
ve besse
ve yaydı
24
fî-hâ
orada
25
min kulli
hepsinden
26
dâbbetin
(yürüyen) hayvanlar
27
ve tasrîfi
ve esmesi
28
er riyâhı
rüzgâr(lar)
29
ve es sehâbi
ve bulutlar
30
el musahhari
emre amade kılınmış olan
31
beyne
arasında
32
es semâi
sema, gökyüzü
33
ve el ardı
ve yeryüzü
34
le âyâtin
elbette âyetler, kanıtlar, deliller
35
li kavmin
bir kavim için
36
ya’kılûne
akıl ederler
2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 187. Ayeti

1
uhılle
helâl kılındı
2
lekum
sizin için, size
3
leylete
gece
4
es sıyâmi
oruç
5
er refesu
(cinsel arzu ile ) yaklaşmak
6
ilâ nisâi-kum
kadınlarınıza
7
hunne
onlar
8
libâsun
elbise
9
lekum
sizin için
10
ve entum
ve siz
11
libâsun
elbise
12
lehunne
onlar için
13
alîme
bildi
14
allâhu
Allah
15
enne-kum
sizin ….. olduğunuz
16
kuntum
oldunuz, idiniz
17
tahtânûne
ihanet ediyorsunuz
18
enfuse-kum
sizin nefsleriniz, kendiniz
19
fe
o zaman, bunun üzerine
20
tâbe aley-kum
sizin tövbelerinizi kabul etti
21
afâ
affetti
22
an-kum
sizden, sizi
23
fe
artık, bundan sonra
24
elâne
şimdi
25
bâşirû-hunne
onlara yaklaşın, onlarla mübaşeret edin
26
ve ibtegû
ve isteyin
27
mâ ketebe
takdir ettiği, yazdığı, farz kıldığı şeyi
28
allâhu
Allah
29
lekum
sizin için, size
30
ve kulû
ve yeyin
31
ve işrabû
ve için
32
hattâ
oluncaya kadar
33
yetebeyyene
açığa çıkar, belli olur
34
lekum
sizin için, size
35
el haytu
iplik
36
ebyadu
beyaz
37
min el haytı
iplikten
38
el esvedi
siyah
39
min el fecri
fecr (seher) vaktinde
40
summe
sonra
41
etimmu
tamamlayın
42
es sıyâme
oruç
43
ilâ el leyli
geceye kadar
44
ve lâ tubâşirû-hunne
ve onlarla mübaşeret etmeyin, onlara
45
ve entum
ve siz
46
âkifûne
itikâfta olanlar (çok ibadet etmek için)
47
fî el mesâcidi
mescidlerde, mecsidlerin içinde
48
tilke
bu
49
hudûdu
hudut, hadler, sınırlar (yasaklar)
50
allâhi
Allah
51
fe
o zaman, artık
52
lâ takrabû-hâ
ona yaklaşmayın
53
kezâlike
işte böyle
54
yubeyyinu
beyan ediyor, açıklıyor
55
allâhu
Allah
56
âyâti-hî
kendi âyetleri
57
li en nâsi
insanlar için, insanlara
58
lealle-hum
umulur ki böylece onlar
59
yettekûne
takva sahibi olurlar
2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 274. Ayeti

1
ellezîne
onlar
2
yunfikûne
infâk ederler, verirler
3
emvâle-hum
kendi mallarını
4
bi el leyli
geceleyin, gece
5
ve en nehâri
ve gündüz
6
sirran
sır olarak, gizli olarak
7
ve alâniyeten
ve alenî olarak, açıkça
8
fe
o zaman, o taktirde, işte
9
lehum
onlar için vardır
10
ecru-hum
onların ecirleri, mükâfatları
11
inde
yanında, katında
12
rabbi-him
onların Rab’leri
13
ve lâ havfun
ve korku yoktur
14
aleyhim
onlara
15
ve lâ hum yahzenûne
ve onlar mahzun olmazlar