4. Hîzb, Enfâl Sûresi

Enfâl Suresi 1. Ayeti

1
yes’elûne-ke
sana sorarlar
2
an el enfâli
ganimetlerden
3
kul el enfâlu
de ki, ganimetler
4
li allâhi
Allah’ın
5
ve er resûli
ve resûl
6
fe ittekû allâhe
artk Allah’a karşı takva sahibi olun
7
ve aslihû
ve düzeltin, ıslâh edin
8
zâte
sahip olunan hal, durum
9
beyni-kum
sizin aranızda
10
ve etîû allâhe
ve Allah’a itaat edin
11
ve resûle-hû
ve onun resûlüne
12
in kuntum
eğer siz iseniz
13
mu’minîne
mü’minler, kalbine îmân yazılmış kimseler
1. Hîzb, Enfâl Sûresi

Enfâl Suresi 41. Ayeti

1
va’lemû (ve ı’lemû)
ve biliniz
2
ennemâ
… olduğunu
3
ganimtum
ganimet aldınız
4
min şey’in
bir şey
5
fe
o zaman, artık
6
enne
… olduğunu
7
lillâhi (li allâhi)
Allah’ın
8
humuse-hu
onun beşte biri
9
ve lir resûli (ve li er resûli)
ve resûlün
10
ve li zîl kurbâ (ve li zî el kurbâ)
ve yakınlarının, yakınlık sahibi olanların, akrabaların
11
vel yetâmâ (ve el yetâmâ)
ve yetimler
12
vel mesâkîni (ve el mesâkîni)
ve yoksullar, miskinler
13
vebnis sebîli (ve ibne es sebîli)
ve yolculukta olanlar, yolda kalanlar
14
in kuntum
eğer siz, iseniz
15
âmentum
îmân ettiniz, inandınız
16
billâhi (bi allâhi)
Allah’a
17
ve mâ
ve şey
18
enzel-nâ
indirdik
19
alâ abdi-nâ
kulumuza
20
yevme el furkâni
furkan günü (hak ve bâtılın ayrıldığı gün), ayrılma günü
21
yevme
gün
22
itteka
karşılaştı
23
el cem’âni
iki toplum, iki ordu
24
vallâhu (ve allâhu)
ve Allah
25
alâ
üzerine, …e
26
kulli şey’in
herşey
27
kadîrun
kaadir, gücü yeten
1. Hîzb, Enfâl Sûresi

Enfâl Suresi 69. Ayeti

1
fe kulû
artık yeyin
2
mimmâ (min mâ)
şeyden, şeylerden
3
ganimtum
ganimet aldınız
4
halâlen
helâl olarak
5
tayyiben
temiz olarak
6
vettekullâhe (ve ittekullâhe)
ve Allah’a karşı takva sahibi olun
7
innallâhe
muhakkak ki Allah
8
gafûrun
Gafur,mağrifet eden
9
rahîmun
Rahîm olan, rahmet nuru gönderen
3. Hîzb, Fetih Sûresi

Fetih Suresi 19. Ayeti

1
ve
ve
2
megânime
ganimetler
3
kesîreten
çok, pekçok
4
ye’huzûne-hâ
onu alırlar
5
ve
ve
6
kâne
oldu, …dır
7
allâhu
Allah
8
azîzen
azîz, üstün
9
hakîmen
hüküm ve hikmet sahibi