2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 53. Ayeti

1
ve iz âteynâ
ve biz vermiştik
2
mûsa
Musa
3
el kitâbe
kitap
4
ve
ve
5
el furkâne
furkan, hakkı bâtıldan ayırma, idrak
6
lealle-kum
umulur ki siz böylece diye
7
tehtedûne
hidayete erersiniz
3. Hîzb, Âl-i İmrân Sûresi

Âl-i İmrân Suresi 4. Ayeti

1
min kablu
önceden, daha önce
2
huden
hidayete erdiren, hidayete vesile olan, hidayete erdirici olarak
3
li en nâsi
insanlar için
4
ve enzele
ve indirdi
5
el furkâne
furkan, hakkı batıldan ayıran, Furkan (Kur’ân’ın diğer ismi)
6
inne ellezîne
muhakkak ki onlar
7
keferû
inkâr ettiler, örttüler
8
bi âyâti allâhi
Allah’ın âyetlerini
9
lehum
onlar için
10
azâbun şedîdun
şiddetli azap
11
ve allâhu
ve Allah
12
azîzun
aziz, üstün
13
zû intikâmin
intikam sahibi
4. Hîzb, Enfâl Sûresi

Enfâl Suresi 29. Ayeti

1
yâ eyyuhâ
ey, onlar ki
2
ellezîne âmenû
inanan, âmenû olan, Allah’a ulaşmayı dileyen kimseler
3
in
eğer
4
tetteku allâhe
Allah’a (karşı) takva sahibi olun
5
yec’al
kılar, yapar
6
lekum
sizin için, sizi
7
furkânen
bir furkan (hak ve bâtılı ayırma özelliği)
8
ve yukeffir
ve örter
9
an-kum
sizden
10
seyyiâti-kum
sizin günahlarınızı
11
ve yagfir-lekum
ve size mağfiret eder
12
ve allâhu
ve Allah
13
zu el fadli el azîmi
büyük fazl sahibi
2. Hîzb, Enbiyâ Sûresi

Enbiyâ Suresi 48. Ayeti

1
ve lekad
ve andolsun
2
âteynâ
verdik
3
mûsâ
Musa
4
ve hârûne
ve Harun
5
el furkâne
furkan (hak ile bâtılı birbirinden ayıran), Tevrat
6
ve dıyâen
ve bir ışık (nur) olarak
7
ve zikren
ve bir zikir olarak
8
li el muttekîne
takva sahipleri için