1. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 25. Ayeti

1
ve beşşir
ve müjdele
2
ellezîne âmenû
âmenû olanlar, Allah’a ulaşmayı dileyenler, îmân edenler
3
ve amilû
ve yaptılar
4
es sâlihâti
salih ameller, nefsi tezkiye edici
5
enne
olduğunu
6
lehum cennâtin
onlar için cennetler vardır
7
tecrî
akar
8
min tahti-hâ
onun altından
9
enhâru
nehirler
10
kullemâ
her seferinde, her defasında
11
ruzikû
rızıklandırılırlar
12
min-hâ
on(lar)dan, oradan (orada)
13
min semeretin
ürünlerden, mahsullerden, meyvelerden
14
rızkan
rızık olarak
15
kâlû
dediler
16
hâzellezî (hâzâ ellezî)
bu ki (o şey)
17
ruzık-nâ
biz rızıklandırıldık
18
min kablu
önceden, daha önce
19
ve utû
ve verildi
20
bi-hi muteşâbihan
ona benziyen, ona benzer
21
ve lehum
ve onlar için (vardır)
22
fî-hâ ezvâcun
orada eşler
23
mutahharatun
temiz olan, temiz
24
ve hum
ve onlar
25
fî-hâ hâlidûne
orada devamlı kalacak olanlar
2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 35. Ayeti

1
ve kulnâ
ve biz dedik
2
ey
3
âdemu
Âdem
4
uskun
iskân ol, otur, yerleş
5
ente
sen
6
ve zevcu-ke
ve senin eşin
7
el cennete
cennet
8
ve kulâ
ve ikiniz yeyin
9
min-hâ
ondan
10
ragaden
bol bol
11
haysu
yerden
12
şi’tumâ
dilediniz (ikiniz)
13
ve lâ takrabâ
ve yaklaşmayın (ikiniz)
14
hâzihi
bu
15
eş şecerete
ağaç
16
fe
o zaman, o taktirde, aksi halde, yoksa
17
tekûnâ
siz (ikiniz) olursunuz
18
min ez zâlimîne
zalimlerden
4. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 226. Ayeti

1
lillezîne (li ellezîne)
o kimseler için, onlar için, onlara
2
yu’lûne
(yaklaşmamaya) yemin ederler
3
min nisâi-him
kadınlarından (uzak olma)
4
terabbusu
beklerler
5
erbaati
dört
6
eşhurin
aylar
7
fe
fakat, o zaman, o taktirde
8
in fâû
eğer dönerlerse
9
fe
fakat, o zaman, o taktirde
10
inne allâhe
muhakkak ki Allah
11
gafûrun
gafûr, mağfiret eden
12
rahîmun
rahmet nuru gönderen,
4. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 234. Ayeti

1
ve ellezîne
ve o kimseler, onlar
2
yuteveffevne
vefat ettirilirler, ölürler
3
min-kum
sizden
4
ve yezerûne
ve geriye bırakırlar
5
ezvâcen
eşler
6
yeterabbasne
dururlar, beklerler
7
bi enfusi-hinne
kendi kendileri ile, kendi kendilerine
8
erbeate
dört
9
eşhurin
aylar
10
ve aşran
ve on (gün)
11
fe
böylece, artık
12
izâ belagne
eriştiği zaman, tamamladığı zaman
13
ecele-hunne
onların eceli, bekleme süresi
14
fe
o zaman, böylece, artık
15
lâ cunâhe
günah yoktur
16
aleykum
sizin üzerinize, size
17
fî mâ
şey(ler)de
18
fealne
yaptılar
19
fî enfusi-hinne
onların kendileri hakkında
20
bi el ma’rûfi
marufla, örf ve adete uygun olarak
21
ve allâhu
ve Allah
22
bi mâ
şeyleri
23
ta’melûne
yapıyorsunuz
24
habîrun
(çok iyi) haberdar olan