2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 36. Ayeti

1
fe
o zaman, fakat
2
ezelle-humâ
onları (o ikisini) kaydırdı (ayağını
3
eş şeytânu
şeytan
4
an-hâ
ondan, oradan
5
fe
artık, böylece
6
ahrece-humâ
onları (ikisini) çıkardı
7
mimmâ (min mâ)
şeyden
8
kânâ
ikisi oldular
9
fî-hi
içinde
10
ve
ve
11
kulnâ
biz dedik
12
ihbitû
(ikiniz) inin
13
ba’du-kum
sizin bazınız
14
li
… e, için
15
ba’din
bazınız
16
aduvvun
düşman
17
ve lekum
ve sizin için
18
içinde, de
19
el ardı
arz, yeryüzü
20
mustekarrun
kararlaştırılmışolan, karar kılma,
21
ve metâun
ve meta, geçinme, maişetini temin etme,
22
ilâ
… e kadar
23
hînin
belli bir zaman
3. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 85. Ayeti

1
summe entum
sonra siz
2
hâulâi
onlar
3
taktulûne
öldürüyorsunuz
4
enfuse-kum
kendileriniz, sizin nefsleriniz, birbiriniz
5
ve tuhricûne
ve çıkarıyorsunuz
6
ferîkan min-kum
sizden bir grup
7
min diyâri-him
kendi yurtlarından
8
tezâharûne
yardımlaşıyorsunuz
9
aleyhim
onlara karşı
10
bi el ismi
günah ile, günahta
11
ve el udvâni
ve düşmanlık
12
ve in ye’tû-kum
ve eğer size gelirse
13
usârâ
esirler
14
tufâdû-hum
onları fidye karşılığı değiştirirsiniz
15
ve huve
ve o
16
muharremun
haram kılınan, haram olan
17
aleykum
size
18
ihrâcu-hum
onların çıkarılması
19
e fe tu’minûne
o halde îmân mı ediyorsunuz
20
bi ba’di
bir kısmı
21
el kitâbi
kitap
22
ve tekfurûne
ve inkâr ediyorsunuz
23
bi ba’dın
bir kısmı
24
fe mâ cezâu
artık cezası değil
25
men
kişi, kimse
26
yef’alu
yapar
27
zâlike min-kum
işte sizden
28
illâ
29
hızyun
rezillik
30
fî el hayâti ed dunyâ
dünya hayatında
31
ve yevme el kıyâmeti
ve kıyâmet günü
32
yureddûne
reddedilirler, iade edilirler, döndürülürler
33
ilâ eşeddi
en şiddetlisine
34
el azâbi
azap
35
ve mâ
ve değildir
36
allâhu
Allah
37
bi gâfilin
gâfil, farkına varmayan, bilmeyen
38
ammâ (an mâ)
şeylerden
39
ta’melûne
siz yaparsınız, yapıyorsunuz
3. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 97. Ayeti

1
kul
de
2
men
kim
3
kâne
oldu
4
aduvven
düşman
5
li cibrîle
Cebrail’e
6
fe
artık
7
inne-hu
muhakkak ki o
8
nezzele-hu
onu indirdi
9
alâ
üzerine, … e
10
kalbi-ke
senin kalbin
11
bi izni allâhi
Allah’ın izniyle
12
musaddikan
tasdik eden
13
li-mâ
şeyi
14
beyne yedey-hi
onun elleri arasında, onun önünde
15
ve huden
ve hidayet edici, hidayet eden
16
ve buşrâ
ve müjde
17
li el mu’minîne
mü’minler için, mü’minlere
3. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 98. Ayeti

1
men
kimse, kim
2
kâne
oldu, idi
3
aduvven
düşman
4
lillâhi (li allâhi)
Allah’a
5
ve melâiketi-hi
ve onun melekleri
6
ve rusuli-hi
ve onun resûlleri
7
ve cibrîle
ve Cebrail
8
ve mîkâle
ve Mikail
9
fe innallâhe (inne allâhe)
o zaman hiç şüphesiz Allah
10
aduvvun
düşman
11
li el kâfirîne
kâfirler için, kâfirlere