4. Hîzb, Fussilet Sûresi

Fussilet Suresi 11. Ayeti

1
summe
sonra
2
istevâ
istiva etti, yöneldi
3
iles semâi (ilâ es semâi)
semaya
4
ve hiye
ve o
5
duhânun
duman, buhar halinde
6
fe
sonra
7
kâle
dedi
8
lehâ
ona
9
ve li el ardı
ve arza, yeryüzüne
10
i’tiyâ
ikiniz gelin
11
tav’an
isteyerek
12
ev
veya
13
kerhen
kerih olarak, istemeyerek
14
kâletâ
ikisi de
15
eteynâ
biz geldik
16
tâiîne
isteyenler olarak (isteyerek)
4. Hîzb, Duhân Sûresi

Duhân Suresi 10. Ayeti

1
fe
artık, öyleyse, o halde
2
irtekib
gözle, bekle
3
yevme
gün
4
te’tî
getirir
5
es semâu
sema, gök
6
bi duhânin
duhanı, dumanı
7
mubînin
apaçık
4. Hîzb, Duhân Sûresi

Duhân Suresi 11. Ayeti

1
yagşâ
kaplar, sarar
2
en nâse
insanlar
3
hâzâ
bu
4
azâbun
azap
5
elîmun
elîm, acı
4. Hîzb, Zâriyât Sûresi

Zâriyât Suresi 1. Ayeti

1
ve
yemin olsun, andolsun
2
ez zâriyâti
tozu dumana katan, esip savuran rüzgârlar, fırtına
3
zerven
uçuran, savuran, dağıtan