4. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 120. Ayeti

1
ve len terdâ
ve asla razı olmaz
2
an-ke
senden
3
el yahûdu
yahudi
4
ve lâ en nasârâ
ve hristiyanlar da değil, olmazlar
5
hattâ
oluncaya kadar, olmadıkça
6
tettebia
sen tâbî olursun
7
millete-hum
onların dîni
8
kul
de, söyle
9
inne
muhakkak ki, hiç şüphesiz
10
hudâllâhi (hudâ allâhi)
Allah’ın hidayeti, Allah’a ulaşmak
11
huve
o
12
el hudâ
hidayettir
13
ve le in
ve eğer gerçekten olursa
14
itteba’te
sen tâbî oldun
15
ehvâe-hum
onların nefslerinin istekleri, hevaları
16
ba’de
sonra
17
ellezî
ki o
18
câe-ke
sana geldi
19
min el ilmi
(ilimden) bir ilim
20
mâ leke
senin için yoktur
21
min allâhi
Allah’tan
22
min veliyyin
(dostlardan) bir dost
23
ve lâ nasîrin
ve yardımcı yoktur, olmaz
4. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 130. Ayeti

1
ve men
ve kim
2
yergabu
rağbet etmez, yüz çevirir, uzaklaşır
3
an milleti ibrâhîme
İbrâhîm’in dîni
4
illâ
ancak, den başka
5
men
kim
6
sefihe
sefih oldu, akılsız oldu, cahillik etti
7
nefse-hu
nefsini, kendini
8
ve lekad
ve andolsun
9
istafeynâ-hu
biz onu seçtik
10
fî ed dunyâ
dünyada
11
ve inne-hu
ve muhakkak ki o
12
ve fî el âhireti
ve ahirette
13
le
elbette, mutlaka, kesinlikle
14
min es sâlihîne
salihlerden, salâha ulaşmışlardan
1. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 256. Ayeti

1
lâ ikrâhe
icbar, zorlama yoktur
2
fî ed dîni
dînde
3
kad
olmuştu
4
tebeyyene
beyan oldu, açığa çıktı, açıklandı
5
er ruşdu
rüşd, irşad olma yolu, hidayet yolu, Allah’a ulaştıran yol
6
min el gayyi
gayy yolundan, dalâlet yolundan,
7
fe
o zaman, böylece, artık
8
men
kim
9
yekfur
inkâr eder
10
bi et tâgûti
tagutu, insan ve cin şeytanları
11
ve yu’min
ve îmân eder
12
bi allâhi
Allah’a
13
fe
o zaman, böylece, artık
14
kad istemseke
tutunmuştur
15
bi el urveti
bir kulpa
16
el vuskâ
sağlam
17
lâ infisâme
kopma yoktur, olmaz (kopmaz)
18
lehâ
onda, onun
19
ve allâhu
ve Allah
20
semîun
en iyi işiten
21
alîmun
en iyi bilen
3. Hîzb, Âl-i İmrân Sûresi

Âl-i İmrân Suresi 19. Ayeti

1
inne ed dîne
muhakkak ki dîn
2
inde âllâhi
Allah’ın indinde, katında
3
el islâmu
İslâm
4
ve ma ihtelefe
ve ihtilâfa düştükleri şey
5
ellezîne
onlar
6
ûtû el kitâbe
kitap verilenler
7
illâ min ba’di
ancak, …dan, sonra
8
mâ câe-hum
onlara gelen şey
9
el ılmu
ilim, bilgi
10
bagyen
hased, fesad
11
beyne-hum
kendi aralarında
12
ve men
ve kimse, kim
13
yekfur
örter, inkâr eder, küfre düşer
14
bi âyâti allâhi
Allah’ın âyetlerini
15
fe inne allâhe
o zaman, muhakkak ki Allah
16
serîu el hısâbı
hesabı seri (çabuk) gören