4. Hîzb, Nisâ Sûresi

Nisâ Suresi 1. Ayeti

1
yâ eyyuhâ
ey
2
en nâsu
insanlar
3
ittekû
takva sahibi olun
4
rabbe-kum(u)
Rabbinize karşı
5
ellezî
o ki
6
halaka-kum
sizi yarattı
7
min
… den, …dan
8
nefsin
bir nefs
9
vâhidetin
bir tek
10
ve halaka
yarattı
11
min-hâ
ondan
12
zevce-hâ
onun eşini, hanımını (Havva anamızı)
13
ve besse
yaydı, türetti
14
min-humâ
onlardan
15
ricâlen
erkekler
16
kesîran
birçok, çok sayıda
17
ve nisâen
kadınlar
18
ve ittekû
takva sahibi olun
19
allâhe
Allah
20
ellezî
o ki
21
tesâelûne
istersiniz, dilekte bulunursunuz
22
bihi
onunla
23
ve el erhâme
rahimler, akrabalıklar, yakınlar
24
inne
muhakkak
25
allâhe
Allah
26
kâne
oldu, … idi, …dır
27
aleykum
sizin üzerinize
28
rakîben
murakabe eden, kontrol eden
1. Hîzb, Tevbe Sûresi

Tevbe Suresi 99. Ayeti

1
ve min el a’râbî
ve bedevî (göçebe) Araplar’dan
2
men
kimse(ler)
3
yu’minu
îmân eder, âmenû olur
4
bi allâhi
Allah’a
5
ve el yevmi el âhıri
ve ahir gün (ahiret günü, Allah’a ulaşma günü)
6
ve yettehızu
ve edinir, kabul eder
7
mâ yunfiku
infâk ettiği şey
8
kurubâtin
yakınlıklar, yakınlığa vesileler
9
inde allâhi
Allah’ın katında, Allah’ın indinde
10
ve salavâti er resûli
ve resûlün duaları
11
e lâ
(öyle) değil mi?, … değil midir?
12
inne-hâ
muhakkak ki o, çünkü o, gerçekten o
13
kurbetun
yakınlık
14
lehum
onlar için, onlara
15
se yudhılu-hum allâhu
Allah onları dahil edecek
16
fî rahmeti-hi
kendi rahmetinin içine
17
inne allâhe
muhakkak ki Allah
18
gafûrun
mağfiret eden
19
rahîmun
rahîm, rahmet nuru gönderen
4. Hîzb, Nahl Sûresi

Nahl Suresi 84. Ayeti

1
ve yevme
ve o gün
2
neb’asu
beas ederiz (göndeririz)
3
min kulli ummetin
bütün ümmetlerden
4
şehîden
bir şahit
5
summe
sonra
6
lâ yu’zenu
7
li ellezîne
o kimselere
8
keferû
inkâr ettiler
9
ve lâ hum yusta’tebûne
4. Hîzb, Hac Sûresi

Hac Suresi 52. Ayeti

1
ve mâ erselnâ
ve göndermedik
2
min kabli-ke
senden önce
3
min resûlin
resûlden
4
ve lâ nebiyyin
ve bir nebî, bir peygamber yoktur
5
illâ
ancak, olmayan, hariç
6
izâ temennâ
temenni ettiği zaman, dilediği zaman
7
elka eş şeytânu
şeytan ilka eder, ulaştırır
8
fî umniyyeti-hî
onun dileğinin, temennisinin içine
9
fe yensehu allâhu
o zaman Allah kaldırır, iptal eder, nesheder
10
şey
11
yulkı
ilka eder, ulaştırır
12
eş şeytânu
şeytan
13
summe
sonra
14
yuhkimu allâhu
Allah muhkem kılar, sağlamlaştırır
15
âyâti-hî
onun âyetleri
16
vallâhu (ve allahu)
ve Allah
17
alîmun
(en iyi) bilendir
18
hakîmun
hikmet sahibidir