1. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 150. Ayeti

1
ve min haysu
ve nereden
2
harecte
sen çıktın
3
fe
o zaman
4
velli
dön, çevir
5
veche-ke
yüzünü
6
şatra
yön
7
el mescidi el harâmi
Mescid-i Haram
8
ve haysu
ve nerede
9
mâ kuntum
siz oldunuz (bulundunuz)
10
fe
o zaman, hemen
11
vellû
dönün, çevirin
12
vucûhe-kum
yüzleriniz
13
şatra-hu
onun tarafına, o tarafa
14
li ellâ yekûne
olmaması için
15
li en nâsi
insanlara, insanların
16
aleykum
sizin üzerinize, size
17
huccetun
hüccet, delil
18
illâ
ancak, hariç
19
ellezîne
o kimseler, onlar
20
zalemû
zulmettiler
21
min-hum
onlardan
22
fe
artık, o zaman
23
lâ tahşev-hum
onlardan korkmayın
24
vahşev-nî
benden korkun
25
ve li utimme
ve tamamlamam için
26
ni’metî
ni’metimi
27
aleykum
size, sizin üzerinize
28
ve lealle-kum
ve umulur ki siz, böylece siz
29
tehtedûne
hidayete erersiniz
4. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 248. Ayeti

1
ve kâle
ve dedi
2
lehum
onlara
3
nebiyyu-hum
onların peygamberi
4
inne
muhakkak ki, şüphesiz
5
âyete
âyet, mucize, belge, delil
6
mulki-hî
onun melikliği
7
en ye’tiye-kum
size gelmesi
8
et tâbûtu
tabut, sandık
9
fî-hi
onun içinde vardır
10
sekînetun
sekînet, huzur, ferahlık
11
min rabbi-kum
Rabbinizden
12
ve bakiyyetun
ve bakiye, kalanlar
13
mimmâ (min mâ)
şeylerden
14
terake
terketti, bıraktı
15
âlu mûsâ
Musa ailesi
16
ve âlu hârûne
ve Harun ailesi
17
tahmilu-hu
onu taşıyacaklar
18
el melâiketu
melekler
19
inne
muhakkak ki, şüphesiz
20
içinde, de vardır
21
zâlike
bu
22
le
mutlaka
23
24
25
eğer siz iseniz
26
mu’minîne
mü’minler
4. Hîzb, Âl-i İmrân Sûresi

Âl-i İmrân Suresi 73. Ayeti

1
ve lâ tu’minû
inanmayın, îmân etmeyin
2
illâ li men
o kimseden başka
3
tebia dîne-kum
sizin dîninize tâbî oldu, uydu
4
kul
de, söyle
5
inne el hudâ
muhakkak ki hidayet (Allah’a ulaşmak)
6
hudâ allâhi
Allah’ın hidayetidir (Allah’ın Kendisine ulaştırmasıdır)
7
en yu’tâ
verilmesi
8
ehadun
bir kimse, bir başkası
9
misle
benzer
10
mâ ûtîtum
size verilen şey
11
ev yuhâccû-kum
yoksa onlar sizinle çekişiyorlar mı
12
inde rabbi-kum
Rabbiniz’in huzurunda
13
kul
de, söyle
14
inne el fadla
muhakkak ki fazilet
15
bi yedi allâhi
Allah’ın elinde
16
yu’tî-hi
onu verir
17
men yeşâu
dilediği kimseye, dilediğine
18
ve allâhu vâsiun
ve Allah Vâsi’dir (ilmi geniştir, herşeyi kapsar)
19
alîmun
en iyi bilendir
2. Hîzb, Âl-i İmrân Sûresi

Âl-i İmrân Suresi 151. Ayeti

1
se nulkî
biz salacağız (vereceğiz)
2
fî kulûbi
kalplerine
3
ellezîne keferû
inkâr edenler, kâfirler
4
er ru’be
korku
5
bi-mâ eşrakû
ortak koşmaları sebebiyle
6
bi allâhi
Allah’a
7
mâ lem yunezzil bi-hî
indirmediği bir şey
8
sultânen
sultân, delil
9
ve me’vâ-humu
ve onların sığınağı, barınağı
10
en nâru
ateş
11
ve bi’se
ve ne kötü
12
mesve
kalınan yer
13
ez zâlimîne
zalimler