4. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 249. Ayeti

1
fe lemmâ
böylece olduğu zaman
2
fesale
ayrıldı
3
tâlûtu
Talut
4
bi
ile
5
el cunûdi
askerler, ordu
6
kâle
dedi
7
inne
muhakkak
8
allâhe
Allah
9
mubtelî-kum
sizi imtihan edecek
10
bi en neherin
bir nehir ile
11
fe
artık, bundan sonra , o taktirde
12
men
kim
13
şeribe
içti
14
min-hu
ondan
15
fe
artık, bundan sonra, o taktirde
16
leyse
değil
17
min-nî
benden
18
ve men
ve kim
19
lem yat’am-hu
ona doymaz
20
fe
artık, bundan sonra, o taktirde
21
inne-hu
muhakkak ki o
22
min-nî
benden
23
illâ
ancak, sadece, hariç
24
men igterafe
avuçlayan kimse
25
gurfeten
bir avuç
26
bi yedi-hi
kendi eliyle
27
fe
artık, bundan sonra, o taktirde, fakat
28
şeribû
içtiler
29
min-hu
ondan
30
illâ
ancak, sadece, hariç
31
kalîlen
az, pek az
32
min-hum
onlardan
33
fe
bundan sonra, fakat, nitekim
34
lemmâ
olunca
35
câveze-hu
onu(karşıdan karşıya) geçtiler
36
huve
o
37
ve ellezîne
ve onlar
38
âmenû
âmenû oldular, îmân ettiler (Allah’a ulaşmayı dilediler)
39
mea-hu
onunla beraber
40
kâlû
dediler
41
lâ tâkate
takat, güç yok
42
lenâ
bizim
43
el yevme
bugün
44
bi câlûte
Calut ile, Calut’a karşı
45
ve cunûdi-hi
ve onun askerleri (ordusu ile)
46
kâle
dedi
47
ellezîne
onlar
48
yezunnûne
yakîn hasıl edenler, kesin olarak bilenler
49
enne-hum
onların ….. olduğunu
50
mulâkû
mülâki olanlar, kavuşanlar
51
allâhi
Allah
52
kem
kaç tane, nice
53
min fietin
topluluk(lar)dan
54
kalîletin
az, pek az
55
galebet
gâlip oldu, üstün geldi
56
fieten
topluluk, grup
57
kesiraten
çok
58
bi izni
izni ile
59
allâhi
Allah
60
ve allâhu
ve Allah
61
mea
beraber
62
es sâbirîne
sabredenler
4. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 250. Ayeti

1
ve lemmâ berazû
ve karşısına çıktıkları zaman
2
li câlûte
Calut’a (Calut’un karşısına)
3
ve cunûdi-hi
ve onun askerleri
4
kâlû
dediler
5
rabbe-nâ
Rabbimiz
6
efrig
boşalt, yağdır, indir (ver)
7
aleynâ
üzerimize, bize
8
sabren
sabır
9
ve sebbit
ve sabit kıl
10
ekdâme-nâ
ayaklarımızı
11
ve unsur-nâ
ve bize yardım et
12
alâ el kavmi
kavmine karşı
13
el kâfirîne
kâfirler
4. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 251. Ayeti

1
fe
böylece, sonra, nihayet
2
hezemû-hum
onları hezimete, yenilgiye uğrattılar
3
bi izni allâhi
Allah’ın izniyle
4
ve katele
ve öldürdü
5
dâvûdu
Davut
6
câlûte
Calut
7
ve âtâ-hu allâhu
ve Allah ona verdi
8
el mulke
mülk, meliklik, hükümdarlık
9
ve el hikmete
ve hikmet
10
ve alleme-hu
ve ona öğretti
11
mimmâ (min mâ)
şeylerden
12
yeşâu
diledi
13
ve lev lâ
ve eğer olmasaydı
14
def’u allâhi
Allah’ın defetmesi, yok etmesi
15
en nâse
insanlar
16
bâ’da-hum
onların bir kısmı
17
bi ba’din
bir kısmı ile, diğerleri ile
18
le
mutlaka, elbette
19
fesedeti
fesat çıktı
20
el ardu
arz, yeryüzü
21
ve lâkinne allâhe
ve lâkin, fakat Allah
22
sahip
23
fadlin
fazl
24
alâ el âlemîne
âlemlerin üzerine
1. Hîzb, Nisâ Sûresi

Nisâ Suresi 163. Ayeti

1
innâ
muhakkak ki biz
2
evhaynâ
biz vahyettik
3
ileyke
sana
4
kemâ
gibi
5
evhaynâ
biz vahyettik
6
ilâ nûhin
Hz.Nuh’a
7
ve en nebiyyîne
ve nebiler, peygamberler
8
min ba’di-hî
ondan sonra
9
ve evhaynâ
ve biz vahyettik
10
ilâ ibrâhîme
Hz. İbrâhîm’e
11
ve ismâîle
ve Hz. İsmail
12
ve ishâka
ve Hz. İshak
13
ve ya’kûbe
ve Hz. Yakub
14
ve el esbâti
ve (oğullar), torunlar
15
ve îsâ
ve Hz. İsa’ya
16
ve eyyûbe
ve Hz. Eyyüb
17
ve yûnuse
ve Hz. Yunus
18
ve hârûne
ve Hz. Harun
19
ve suleymâne
ve Hz. Süleyman
20
ve âteynâ
ve biz verdik
21
dâvûde
Hz. Davud
22
zebûran
Zebur