4. Hîzb, Hucurât Sûresi

Hucurât Suresi 12. Ayeti

1
yâ eyyyuhâ
ey
2
ellezîne
onlar, olanlar
3
âmenû
âmenû oldular, Allah’a ulaşmayı dilediler
4
ectenibû
çekinin, sakının
5
kesîren
çok
6
min ez zann(zanni)
zandan
7
inne
muhakkak
8
ba’de
bazısı, bir kısmı
9
ez zanni
zan
10
ismun
günah
11
ve lâ tecessesû
ve tecessüs etmeyin (birbirinizin gizli yönlerini, hatalarını araştırmayın), merak etmeyin
12
ve lâ yagteb
ve gıybetini yapmasın (arkasından çekiştirmesin)
13
ba’du-kum
sizin bir kısmınız
14
ba’dâ(ba’den)
bir kısmı
15
e yuhibbu
sever misiniz
16
ehadu-kum
sizden biri
17
en ye’kule
(bir şey)’i yemek
18
lâhme
et
19
ehî-hi
kardeşi
20
meyten
ölü, ölmüş halde
21
fe
işte böyle, elbette
22
kerihtumû-hu
onu kerih gördünüz, tiksindiniz, ondan hoşlanmadınız
23
ve ittekû allâhe
ve Allah’tan sakının, Allah’a karşı takva sahibi olun
24
inne allâhe
muhakkak ki Allah
25
tevvâbun
tövbeleri kabul eden
26
rahîmun
rahîm olan, rahîm esması ile tecelli eden
4. Hîzb, Hümeze Sûresi

Hümeze Suresi 1. Ayeti

1
veylun
yazıklar olsun, vay haline
2
li kulli
hepsine, hepsinin
3
humezetin
arkadan çekiştirmeyi alışkanlık haline getirme
4
lumezetin
kaş-göz hareketleriyle alay etme