3. Hîzb, Âl-i İmrân Sûresi

Âl-i İmrân Suresi 12. Ayeti

1
kul
de, söyle
2
li ellezîne keferû
kâfir olanlara
3
se tuglebûne
yakında yenileceksiniz
4
ve tuhşerûne
ve toplanacaksınız
5
ilâ cehenneme
cehenneme (cehennemde)
6
ve bi’se el mihâdu
ve ne kötü döşek
1. Hîzb, Âl-i İmrân Sûresi

Âl-i İmrân Suresi 106. Ayeti

1
yevme
o gün
2
tebyaddu
beyazlaşacak, ağaracak
3
vucûhun
yüzler
4
ve tesveddu
ve siyahlaşacak, kararacak
5
vucûhun
yüzler
6
fe emmâ
o zaman
7
ellezîne
onlar, olanlar
8
esveddet
karardı
9
vucûhu-hum
onların yüzleri
10
e kefertum
inkâr mı ettiniz
11
ba’de
sonra
12
îmâni-kum
sizin îmânınız, îmânınız
13
fe zûkû
o zaman, öyleyse tadın
14
el azâbe
azab
15
bimâ
şey ile, sebebiyle, dolayısıyla
16
kuntum
siz oldunuz
17
tekfurûne
inkâr ediyorsunuz
2. Hîzb, Nisâ Sûresi

Nisâ Suresi 56. Ayeti

1
inne
muhakkak
2
ellezîne
onlar, olanlar
3
keferû
inkâr ettiler
4
bi âyâti-nâ
âyetlerimizi
5
sevfe
yakında, ileride
6
nuslî-him
onları yaslayacağız, atacağız
7
nâran
ateş
8
kullemâ
her defasında
9
nadicet
yandı, kavruldu
10
culûdu-hum
onların derileri
11
beddelnâ-hum
onları değiştirdik
12
culûden
deriler
13
gayre-hâ
ondan başkası, başka
14
li yezûkû
tatmaları için
15
el azâbe
azabı
16
inne
muhakkak
17
allâhe
Allah
18
kâne
oldu, idi, …dır
19
azîzen
aziz, üstün
20
hakîmen
hüküm ve hikmet sahibi
2. Hîzb, En'âm Sûresi

En’âm Suresi 27. Ayeti

1
ve lev terâ
ve görsen (görseydin)
2
iz vukıfû
durduruldukları zaman
3
alâ en nâri
ateşin üzerinde
4
fe kâlû
o zaman dediler
5
yâ leyte-nâ
keşke biz olsaydık
6
nureddu
geri çevriliriz, döndürülürüz
7
ve lâ nukezzibe
ve yalanlamayız
8
bi âyâti
âyetleri
9
rabbi-nâ
Rabbimiz
10
ve nekûne
ve biz oluruz
11
min
…’den
12
el mu’minîne
mü’minler