4. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 227. Ayeti

1
ve in azemû
ve eğer azmederlerse
2
et talâka
boşama
3
fe
o zaman, artık
4
inne allâhe
muhakkak ki Allah
5
semîun
en iyi işiten
6
alîmun
en iyi bilen
4. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 228. Ayeti

1
ve el mutallakâtu
ve boşanmış kadınlar
2
yeterabbasne
dururlar, beklerler
3
bi enfusi-hinne
kendi kendilerine
4
selâsete
üç
5
kurûin
dönem (hayz zamanı)
6
ve lâ yahıllu
ve helâl olmaz
7
lehunne
onlara (o kadınlara)
8
en yektumne
gizlemek
9
mâ halaka
yarattığı şey
10
allâhu
Allah
11
fî erhâmi-hinne
onların rahimlerinde
12
in kunne
eğer onlar (kadınlar) iseler
13
yu’minne
îmân ederler
14
bi allâhi
Allah’a
15
ve el yevmi el âhıri
ve son güne, sonraki güne, ahirete
16
ve buûletu-hunne
ve onların eşleri, kocaları
17
ehakku
daha çok hak sahibi
18
bi reddi-hinne
onlara geri dönmeye
19
fî zâlike
bunda
20
in erâdû
eğer isterlerse
21
ıslâhan
ıslâh etmek, düzeltmek
22
ve lehunne
ve onların (kadınların) vardır
23
mislu ellezî
onun misli, onun gibi
24
aleyhinne
onların üzerinde
25
bi el ma’rûfi
iyilik ile, örfe ve adete uygun olarak
26
ve li er ricâli
ve erkekler için, erkeklerin vardır
27
aleyhinne
onların üzerinde
28
derecetun
bir derece
29
ve allâhu
ve Allah
30
azîzun
azîzdir, üstündür
31
hakîmun
hakîmdir, hüküm sahibidir
4. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 229. Ayeti

1
et talâku
boşamak
2
merratâni
iki kere
3
fe
artık, bundan sonra
4
imsâkun
tutmak
5
bi ma’rûfin
iyilik ile, örf ve adete uygun olarak
6
ev
veya
7
tesrîhun
bırakmak, serbest bırakmak
8
bi ihsânin
ihsan ile
9
ve lâ yahıllu
ve helâl olmaz
10
lekum
sizin için, size
11
en te’huzû
almanız
12
mimmâ (min mâ)
şeyden
13
âteytumû-hunne
onlara verdiniz
14
şey’en
bir şey
15
illâ
ancak, hariç
16
en yehâfâ
korkmaları
17
ellâ yukîmâ
ikame edememek, ayakta tutamamak, yerine getirememek
18
hudûda allâhi
Allah’ın hudutları, sınırları
19
fe
o zaman, bu durumda, o taktirde
20
in hıftum
eğer korkarsanız
21
ellâ yukîmâ
ikame edememek, ayakta tutamamak, yerine getirememek
22
hudûda allâhi
Allah’ın hudutları, sınırları
23
fe
o zaman, bu durumda
24
lâ cunâha
günah yoktur
25
aleyhimâ
onların ikisi üzerine, ikisine
26
hakkında
27
şey
28
iftedet
fidye (mehr) verdi
29
bi-hi
ona
30
tilke
işte o, bu (bunlar)
31
hudûda allâhi
Allah’ın hudutları, sınırları
32
fe
o zaman, artık
33
lâ ta’tedû-hâ
onu aşmayın
34
ve men
ve kim
35
yeteadde
aşıyor, aşar
36
hudûda allâhi
Allah’ın hudutları, sınırları
37
fe
o zaman, işte
38
ulâike
işte onlar
39
hum(u) ez zâlimûne
onlar zalimler, haksızlık edenler
4. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 230. Ayeti

1
fe
o zaman, o taktirde, bundan sonra
2
in tallaka-hâ
eğer onu boşarsa
3
fe
artık
4
lâ tahıllu
helâl olmaz
5
lehu
ona
6
min ba’du
sonradan
7
hattâ
olmadıkça, oluncaya kadar
8
tenkiha
nikâhlanır
9
zevcen
eş, zevce
10
gayra-hu
ondan başka
11
fe
o zaman, o taktirde
12
in tallaka-hâ
eğer onu boşarsa
13
fe
o zaman, o taktirde
14
lâ cunâha
günah yoktur
15
aley-himâ
onların ikisi üzerine, ikisine
16
en yeterâceâ
dönmeleri
17
in zannâ
eğer zannettiler ise, inanırlarsa
18
en yukîmâ
ikame etmek, ayakta tutmak, yerine getirmek
19
hudûda allâhi
Allah’ın hudutları, sınırları
20
ve tilke
ve işte o, bu (bunlar)
21
hudûdu allâhi
Allah’ın hudutları, sınırları
22
yubeyyinu-hâ
onu açıklıyor
23
li kavmin
bir kavim (toplum) için
24
ya’lemûne
biliyorlar, bilirler