4. Hîzb, Beyyine Sûresi

Beyyine Suresi 1. Ayeti

1
lem yekuni
değiller, olmadılar
2
ellezîne keferû
inkâr edenler, kâfir olanlar
3
min ehli el kitâbi
kitap ehlinden
4
ve el muşrikîne
ve müşrikler
5
munfekkîne
ayrılmış olanlar
6
hattâ
oluncaya kadar
7
te’tiye
gelir
8
hum(u)
onlara
9
el beyyinetu
beyyine, açık delil, mucize