2. Hîzb, A'râf Sûresi

A’râf Suresi 137. Ayeti

1
ve evresnâ el kavme
o kavmi varis kıldık
2
ellezîne kânû
ki onlar oldular
3
yustad’afûne
zayıf, güçsüz bırakılanlar
4
meşârika el ardı
yeryüzünün doğusu
5
ve megâribe-hâ elletî
ve onun batısı ki o
6
bârak-nâ
bereketlendirdik
7
fî-hâ
orada
8
ve temmet
ve yerine geldi, tamamlandı
9
kelimetu rabbi-ke
Rabbinin kelimesi, sözü
10
el husnâ
en güzel
11
alâ
üzerlerine
12
benî isrâîle
İsrailoğulları
13
bi-mâ saberû
sabırlarından dolayı
14
ve demmer-nâ
ve helâk ettik
15
mâ kâne yasnau
yapmış olduğu şeyler
16
fir’avnu
firavun
17
ve kavmu-hu
ve onun kavmi
18
ve mâ
ve şey, şeyler
19
kânû
oldular
20
ya’rişûne
çardak (binalar, köşkler) kuruyorlar
2. Hîzb, Hûd Sûresi

Hûd Suresi 48. Ayeti

1
kîle
denildi
2
yâ nûhu ıhbıt
ey Nuh in
3
bi selâmin
selâmetle
4
min-nâ
bizden
5
ve berekâtin
ve bereketlerle
6
aleyke
senin üzerine, sana
7
ve alâ umemin
ve ümmetler, toplumlar üzerine
8
mimmen (min men)
olan kimselerden
9
meâ-ke
seninle beraber
10
ve umemun
ve ümmetler
11
se numettiu-hum
onları metalandıracağız, faydalandıracağız
12
summe
sonra
13
yemessu-hum
onlara dokunacak
14
min-nâ
bizden
15
azâbun elîmun
elîm azap, acı azap
3. Hîzb, Hûd Sûresi

Hûd Suresi 73. Ayeti

1
kâlû
dediler
2
e
3
ta’cebîne
şaşırıyorsun
4
min emri allâhi
Allah’ın emrinden (dolayı), Allah’ın emrine
5
rahmetu allâhi
Allah’ın rahmeti
6
ve berekâtu-hu
ve onun bereketi
7
aleykum
sizin üzerinize
8
ehle el beyti
ev halkı
9
inne-hu
muhakkak o
10
hamîdun
çok övülen, kendisine çok hamdedilendir
11
mecîdun
onlardan
1. Hîzb, İsrâ Sûresi

İsrâ Suresi 1. Ayeti

1
subhâne
o sübhandır, bütün noksanlıklardan münezzehtir
2
ellezî
ki o
3
esrâ bi
gece yürüttü
4
abdi-hî
kulunu
5
leylen
geceleyin
6
min el mescidi el harâmi
Mescid-i Haram’dan
7
ilâ el mescidi el aksa
Mescid-i Aksa’ya
8
ellezî
ki o, ki onu
9
bâreknâ
hayırlı, mübarek ve bereketli kıldık
10
havle-hu
onun etrafını, çevresini
11
li nuriye-hu
ona göstermemiz için
12
min âyâti-nâ
âyetlerimizden
13
inne-hu
muhakkak o
14
huve es semîu el basîru
o en iyi işitendir, en iyi görendir