3. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 207. Ayeti

1
ve min en nâsi
ve insanlardan
2
men
kim, kişi, kimse(ler)
3
yeşrî
satar
4
nefse-hu
kendi nefsini
5
ibtigâe
aradı, istedi, diledi
6
mardâti allâhi
Allah’ın rızasını
7
vallâhu (ve allâhu)
ve Allah
8
raûfun
çok şefkatli
9
bi el ıbâdi
kullarına
2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 265. Ayeti

1
ve meselu
ve durum, mesele, hal
2
ellezîne
onlar
3
yunfikûne
infâk ederler, verirler
4
emvâle-hum
kendi malları
5
ibtigâe
istediler, talep ettiler
6
mardâti allâhi
Allah’ın rızası
7
ve tesbîten
ve tespit ederek, sabit kılarak
8
min enfusi-him
kendi nefslerinden, nefslerini
9
ke
gibi, benzer
10
meseli
mesele, durum, hal
11
cennetin
cennet, bahçe
12
bi rabvetin
münbit yüksek tepede
13
esâbe-hâ
ona isabet etti
14
vâbilun
sağanak, şiddetli, kuvvetli yağmur
15
fe âtet
o zaman verdi
16
ukule-hâ
ürününü, meyvesini
17
dı’feyni
iki kat
18
fe
o zaman, fakat, hatta
19
in lem yusıb-hâ
eğer ona isabet etmezse
20
vâbilun
sağanak, şiddetli, kuvvetli yağmur
21
fe tallun
hatta çiselese bile
22
ve allâhu
ve Allah
23
bi-mâ
şeyi
24
ta’melûne
yapıyorsunuz
25
basîrun
en iyi gören
2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 272. Ayeti

1
leyse
değil
2
aleyke
senin üzerine
3
hudâ-hum
onların hidayete ermesi
4
ve lâkinne
ve lâkin, fakat
5
allâhe
Allah
6
yehdî
hidayete erdirir
7
men
kimse
8
yeşâu
diledi
9
ve mâ tunfikû
ve infâk ettiğiniz şey, ne infâk
10
min hayrin
hayırdan
11
fe
o zaman, işte o
12
li enfusi-kum
kendi nefsiniz, kendiniz için
13
ve mâ tunfikû
ve infâk ettiğiniz şey, ne infâk
14
illebtigâe (illâ ibtigâe)
sadece istedi, diledi
15
vechi allâhi
Allah’ın
16
ve mâ tunfikû
ve infâk ettiğiniz şey, ne infâk
17
min hayrin
hayırdan
18
yuveffe
vefa edilir, ödenir, karşılığı tam verilir
19
ileykum
size
20
ve entum
ve siz
21
lâ tuzlemûne
zulmedilmezsiniz, size haksızlık yapılmaz
3. Hîzb, Âl-i İmrân Sûresi

Âl-i İmrân Suresi 15. Ayeti

1
kul
de, söyle
2
e unebbiu-kum
size haber vereyim mi
3
bi hayrın
hayırlısı
4
min zâlikum
bundan
5
li ellezîne
için, o kimseler (onlar için)
6
ittekav
takva sahibi oldu
7
inde rabbi-him
Rab’lerinin katında
8
cennâtun
cennetler
9
tecrî
akar
10
min tahtı-hâ
onun altından
11
el enhâru
nehirler
12
hâlidîne fî-hâ
orada, içinde devamlı kalacak olanlar
13
ve ezvâcun
ve eşler
14
mutahharatun
temiz, tertemiz
15
ve rıdvânun
ve rıza, razı olma
16
min allâhi
Allah’tan
17
ve allâhu
ve Allah
18
basîrun
en iyi gören
19
bi el ıbâdi
kullarını