1. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 163. Ayeti

1
ve
ve
2
ilâhu-kum
sizin ilâhınız
3
ilâhun
ilâh
4
vâhidun
tek, bir
5
lâ ilâhe
ilâh yoktur
6
illâ
ancak, sadece, dan başka
7
huve
o
8
er rahmân
Rahmân olan, Rahmân esmasının
9
er rahîmu
ve Rahîm olan, rahmet nurunun sahibi
1. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 255. Ayeti

1
allâhu
Allah
2
lâ ilâhe
ilâh yoktur
3
illâ
ancak, sadece, den başka
4
huve
o
5
el hayyu
hayy olan, diri olan, canlı olan
6
el kayyûmu
kayyum olan, zatı ile daimî, bâki olan, herşeyi (kâinatı) idare eden
7
lâ te’huzu-hu
onu almaz (ona olmaz)
8
sinetun
uyuklama hali
9
ve lâ nevmun
ve uyku yoktur, olmaz
10
lehu
onun
11
mâ fî es semâvâti
göklerde olan şeyler
12
ve mâ fi el ardı
ve yeryüzünde olan şeyler
13
men zâ
kim sahiptir (yetkiye sahiptir)
14
ellezî
o kimse ki, o ki
15
yeşfeu
şefaat eder
16
inde-hu
onun katında, yanında
17
illâ
ancak, sadece, den başka
18
bi izni-hi
onun izni ile
19
ya’lemu
bilir
20
mâ beyne eydî-him
onların elleri arasında olan şeyler, onların önlerindeki
21
ve mâ halfe-hum
ve onların arkalarında olan şeyler
22
ve lâ yuhîtûne
ve ihata edemez, kavrayamaz,
23
bi şey
bir şey
24
min ilmi-hi
onun ilminden
25
illâ
ancak, hariç, den başka
26
bi mâ şâe
dilediği şey, dilediği
27
vesia
(geniştir) kapladı, kuşattı, kapsadı
28
kursiyyu-hu
onun kürsüsü
29
es semâvâti
semalar, gökler
30
ve el arda
ve arz, yeryüzü
31
ve lâ yeûdu-hu
ve ona ağır, zor gelmez
32
hıfzu-humâ
onları (o ikisini) koruma, muhafaza etme 33 – ve huve
33
el aliyyu
âlâ, çok ulu, çok yüce
34
el azîmu
azîm, büyük
3. Hîzb, Âl-i İmrân Sûresi

Âl-i İmrân Suresi 2. Ayeti

1
allâhu
Allah
2
lâ ilâhe
ilâh yoktur
3
(lâ )…..illâ
…’den başka (yoktur)
4
huve
O
5
el hayyu
daima hayatta
6
el kayyûmu
ezelî ve ebedî olan, herşeyi yöneten (idare eden)
3. Hîzb, Âl-i İmrân Sûresi

Âl-i İmrân Suresi 6. Ayeti

1
huve ellezî
O ki
2
yusavviru-kum
sizi tasvir eder, şekil verir, şekillendirir
3
fî el erhâmi
rahimlerde, rahimler içinde
4
keyfe yeşâu
nasıl dilerse
5
lâ ilâhe
6
huve
O
7
el azîzu
üstün, galip
8
el hakîmu
hükmedici, hikmet sahibi