2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 40. Ayeti

1
ey
2
benî isrâîle
İsrailoğulları
3
uzkurû
zikredin, hatırlayan, anın
4
ni’metiye
ni’metimi
5
elletî
ki o
6
en’amtu
ben ni’metlendirdim
7
aleykum
size, sizi
8
ve evfû
ve vefa edin, ifa edin, hakkıyla yerine getirin
9
bi ahdî
ahdimi
10
ûfi
ifa edeyim, yerine getireyim
11
bi ahdi-kum
sizin ahdinizi, size olan ahdimi
12
ve
ve
13
iyyâ-ye
yalnız benden, sadece benden
14
fe
o zaman, böylece, artık
15
erhebûne
korkun
2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 41. Ayeti

1
ve âminû
ve Allah’a ulaşmayı dileyin, îmân edin
2
bi mâ
şeye
3
enzeltu
ben indirdim
4
musaddikan
tasdik eden, doğrulayan
5
li mâ
o şeyi
6
mea-kum
sizinle beraber, sizin yanınızda olan
7
ve lâ tekûnû
ve olmayın
8
evvele
evvel, ilk
9
kâfirin
kâfir, inkâr eden
10
bî-hi
onu
11
ve lâ teşterû
ve satmayın
12
bi âyâtî
âyetlerimi
13
semenen
bedel, ücret
14
kalîlen
az
15
ve iyyâ-ye
ve yalnız ben
16
fe
artık, o halde
17
ittekû-ni
bana karşı takva sahibi olun
3. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 74. Ayeti

1
summe
sonra
2
kaset
kasiyet bağladı, katılaştı
3
kulûbu-kum
sizin kalpleriniz
4
min ba’di
sonradan, sonra
5
zâlike
işte bu
6
fe
artık, öyle ki
7
hiye
o
8
ke
gibi
9
el hıcâreti
taşlar
10
ev
veya
11
eşeddu
daha şiddetli
12
kasveten
kasvetli, katılaşmış
13
ve inne
ve hiç şüphesiz, muhakkak
14
min el hıcâreti
taşlardan
15
lemâ
olduğu zaman, öyle ki, fakat (hatta)
16
yetefecceru
çıkar, fışkırır (kaynar)
17
min-hu
ondan,
18
el enhâru
nehirler, ırmaklar
19
ve inne min-hâ
ve muhakkak ondan
20
lemâ
olduğu zaman, öyle ki, fakat (hatta)
21
yeşşakkaku
yarılır
22
fe
o zaman, böylece
23
yahrucu
çıkar
24
min-hu
ondan
25
el mâu
su
26
ve inne min-hâ
ve muhakkak ondan
27
lemâ
olduğu zaman, öyle ki, fakat (hatta)
28
yehbitu
düşer (aşağı yuvarlanır)
29
min haşyete
haşyet duygusundan, korkusundan
30
allâhi
Allah
31
ve mâ allâhu
ve Allah değildir
32
bi gâfilin
gâfil, gaflette, habersiz
33
ammâ (an mâ)
onlardan (o şeylerden)
34
ta’melûne
yaptıklarınız şeylerden
1. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 150. Ayeti

1
ve min haysu
ve nereden
2
harecte
sen çıktın
3
fe
o zaman
4
velli
dön, çevir
5
veche-ke
yüzünü
6
şatra
yön
7
el mescidi el harâmi
Mescid-i Haram
8
ve haysu
ve nerede
9
mâ kuntum
siz oldunuz (bulundunuz)
10
fe
o zaman, hemen
11
vellû
dönün, çevirin
12
vucûhe-kum
yüzleriniz
13
şatra-hu
onun tarafına, o tarafa
14
li ellâ yekûne
olmaması için
15
li en nâsi
insanlara, insanların
16
aleykum
sizin üzerinize, size
17
huccetun
hüccet, delil
18
illâ
ancak, hariç
19
ellezîne
o kimseler, onlar
20
zalemû
zulmettiler
21
min-hum
onlardan
22
fe
artık, o zaman
23
lâ tahşev-hum
onlardan korkmayın
24
vahşev-nî
benden korkun
25
ve li utimme
ve tamamlamam için
26
ni’metî
ni’metimi
27
aleykum
size, sizin üzerinize
28
ve lealle-kum
ve umulur ki siz, böylece siz
29
tehtedûne
hidayete erersiniz