1. Hîzb, Fâtiha Sûresi, Fatihe

Fâtiha Suresi 1. Ayeti

1
bi ismi allahi
Allah’ın ismi ile
2
er rahmân er rahîm
Rahmân ve Rahîm Rahîm esması ile tecelli eden, rahmet nuru gönderen
2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 47. Ayeti

1
yâ benî isrâîle
ey İsrailoğulları
2
uzkurû
zikredin, anın, hatırlayın
3
ni’metiye
ni’metimi
4
elletî
ki o (nu)
5
en’amtu
ben ni’metlendirdim
6
aleykum
sizi, size
7
ve en-nî
ve benim olduğum(u)
8
faddaltu-kum
sizi üstün kıldım
9
alâ el âlemîne
âlemlere
4. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 122. Ayeti

1
ey
2
benî isrâîle
İsrailoğulları
3
uzkurû
zikredin, hatırlayın
4
ni’metiye
ni’metim
5
en’amtu
ben ni’metlendirdim
6
aleykum
sizi, size
7
ve en-nî
ve muhakkak ki ben, şüphesiz ben
8
faddaltu-kum
sizi üstün kıldım
9
alâ el âlemîne
âlemler üzerine
4. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 131. Ayeti

1
iz kâle
dediği zaman, demişti
2
lehu
ona
3
rabbu-hu
onun Rabbi
4
eslim
teslim ol
5
kâle
dedi
6
eslemtu
ben teslim oldum
7
li rabbi el âlemîne
âlemlerin Rabbine