2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 33. Ayeti

1
kâle
dedi
2
yâ âdemu
ey Âdem
3
enbi’-hum
onlara haber ver, bildir
4
bi esmâi-him
O’nun (Allah’ın) isimleri
5
fe lemmâ
olunca, olduğu zaman
6
enbee-hum
onlara haber verdi, bildirdi
7
bi esmâi-him
O’nun (Allah’ın) isimleri
8
kâle
dedi
9
e lem
olmaz mı, olmadı mı
10
ekul
ben derim, söylerim
11
lekum
sizin, size
12
in-nî a’lemu
muhakkak ki ben bilirim
13
gaybe
gayb, bilinmeyen
14
es semâvâti
semalar, gökler
15
ve el ardı
ve arz, yeryüzü
16
ve a’lemu
ve ben bilirim
17
şey
18
tubdûne
açıklıyorsunuz
19
ve mâ
ve şeyi, şeyleri
20
kuntum
siz oldunuz
21
tektumûne
gizliyorsunuz
3. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 77. Ayeti

1
e ve lâ ya’lemûne
ve bilmiyorlar mı
2
enne
olduğunu
3
allâhe
Allah
4
ya’lemu
bilir
5
mâ yusirrûne
sır olan, saklanan şeyler
6
ve mâ yu’linûne
ve alenî olan, açıklanan şeyler
2. Hîzb, Bakara Sûresi, Beqere

Bakara Suresi 284. Ayeti

1
lillâhi (li allâhi)
Allah’ın, Allah’a ait
2
mâ fî es semâvâti
göklerde bulunan şeyler
3
ve mâ fî el ardı
ve yeryüzünde bulunan şeyler
4
ve in tubdû
ve eğer siz açıklarsanız, açıklasanız
5
mâ fî enfusi-kum
nefslerinizde, içinizde olan
6
ev
veya
7
tuhfû-hu
onu gizlersiniz
8
yuhâsib-kum
sizi hesaba çeker
9
bi-hi
onunla
10
allâhu
Allah
11
fe
o zaman, o taktirde, artık
12
yagfiru
mağfiret eder, bağışlar, günahları
13
li-men
kimseyi
14
yeşâu
diler
15
ve yuazzibu
ve azap eder
16
men
kim, kimse
17
yeşâu
diler
18
ve allâhu
ve Allah
19
alâ kulli şey’in
herşeye
20
kadîrun
kaadir, kudret sahibi, gücü yeten
3. Hîzb, Âl-i İmrân Sûresi

Âl-i İmrân Suresi 29. Ayeti

1
kul
de, söyle
2
in tuhfû
eğer gizleseniz
3
mâ fî sudûri-kum
sinelerinizde olan
4
ev tubdû-hu
veya onu açıklarsınız
5
ya’lem-hu allâhu
Allah onu bilir
6
ve ya’lemu
ve bilir
7
mâ fî es semâvâti
göklerde olan şeyleri
8
ve mâ fî el ardı
ve yerde olan şeyleri
9
ve allâhu
ve Allah
10
alâ kulli şey’in
her şeye
11
kadîrun
kaadir