4. Hîzb, A'râf Sûresi

A’râf Suresi 196. Ayeti

1
inne
muhakkak ki
2
veliyyiye allâhu ellezine
benim velîm Allah’tır ki o
3
nezzele el kitâbe
kitabı indirdi
4
ve huve
ve O
5
yetevelle es sâlihîne
salihlere velîlik yapar (dost olur)
4. Hîzb, A'râf Sûresi

A’râf Suresi 197. Ayeti

1
ve ellezîne
ve onlar
2
ted’ûne
siz dua ediyorsunuz, çağırıyorsunuz
3
min dûni-hi
ondan başka
4
lâ yestetîûne
güç yetiremezler, muktedir değiller
5
nasra-kum
size yardıma
6
ve lâ
ve olmaz
7
enfuse-hum
nefslerine, kendilerine
8
yensurûne
yardım ederler
4. Hîzb, A'râf Sûresi

A’râf Suresi 198. Ayeti

1
ve in ted’û-hum
ve eğer onları çağırırsanız
2
ilâ el hudâ
hidayete, Allah’a ulaşmaya
3
lâ yesmeû
işitmezler
4
ve terâ-hum
ve onları görürsün
5
yenzurûne
bakarlar, bakıyorlar
6
ileyke
sana
7
ve hum
ve onlar
8
lâ yubsırûne
görmezler
4. Hîzb, A'râf Sûresi

A’râf Suresi 199. Ayeti

1
huzil afve (huz el afve)
affı ahzet, af yolunu tut, affı benimse, affı kendine usül edin
2
ve’mur (ve u’mur)
ve emret
3
bil urfi (bi el urfi)
irfan ile
4
ve a’rıd
ve yüz çevir
5
anil câhilîne (an el câhilîne)
cahillerden