4. Hîzb, Âl-i İmrân Sûresi

Âl-i İmrân Suresi 195. Ayeti

1
fe istecâbe
o zaman, icabet etti, dualarına cevap verdi
2
lehum
onlara, onlar için
3
rabbu-hum
onların Rabbi
4
ennî
muhakkak ki ben
5
lâ udîu
zayi etmem, boşa çıkarmam
6
amele âmilin
amel edenin amelini
7
min-kum
sizden
8
min zekerin
erkeklerden
9
ev unsâ
ve ya kadın
10
ba’du-kum
sizin bir kısmınız
11
min ba’dın
12
fe ellezîne
artık onların
13
hâcerû
hicret ettiler
14
ve uhricû
ve çıkarıldılar
15
min diyâri-him
kendi yurtlarından
16
ve ûzû
ve eziyet edildiler
17
fî sebîlî
benim yolumda
18
ve kâtelû
ve savaştılar
19
ve kutilû
ve öldürüldüler
20
le ukeffirenne
mutlaka örteceğim
21
an-hum
onlardan
22
seyyiâti-him
onların günahlarını
23
ve le udhılenne-hum
ve onları mutlaka sokacağım
24
cennâtin
cennetler
25
tecrî
akar
26
min tahti-hâ
onun altından
27
el enhâru
nehirler
28
sevâben
sevap, mükâfat olarak
29
min indi allâhi
Allah’ın katından
30
ve allâhu
ve Allah
31
inde-hû
onun katında
32
husnu es sevâbi
sevabın, mükâfatların en güzeli
4. Hîzb, Âl-i İmrân Sûresi

Âl-i İmrân Suresi 196. Ayeti

1
lâ yegurranne-ke
sakın seni aldatmasın
2
tekallubu
dönüp dolaşmaları, gezip dolaşmaları
3
ellezîne keferû
kâfirler
4
fî el bilâdi
beldeler arasında
4. Hîzb, Âl-i İmrân Sûresi

Âl-i İmrân Suresi 197. Ayeti

1
metâun
bir metâ,
2
kalîlun
az
3
summe
sonra
4
me’vâ-hum
onların varacakları, barınacakları yer
5
cehennemu
cehennem
6
ve bi’se
ve ne kötü
7
el mihâdu
döşek, yatak
4. Hîzb, Âl-i İmrân Sûresi

Âl-i İmrân Suresi 198. Ayeti

1
lâkin ellezîne
lâkin, fakat onlar, … olanlar
2
ittekav
takva sahibi oldular
3
rabbe-hum
Rab’lerine
4
lehum
onlar için, onlara
5
cennâtun
cennetler
6
tecrî
akar
7
min tahti-hâ
onun altından
8
el enhâru
nehirler
9
hâlidîne fî-hâ
onun içinde ebedîyyen kalacak olanlar
10
nuzulen
ağırlama, ziyafet sofraları var
11
min indi allâhi
Allah’ın katından
12
ve mâ inde allâhi
ve Allah’ın katındaki şeyler
13
hayrun
daha hayırlı
14
li el ebrâri
(cennete ehil olan) ebrar kullar için