3. Hîzb, Mümtehine Sûresi

Mümtehine Suresi 12. Ayeti

1
yâ eyyuhâ
ey
2
en nebiyyu
peygamber
3
izâ câe-ke
size geldiği zaman
4
el mu’minâtu
mü’min kadınlar
5
yubâyı’ne-ke
sana biat ederler
6
alâ
üzerine, …e
7
en lâ yuşrikne
(kadınların) ortak koşmaması
8
bi allâhi
Allah’a
9
şey’en
bir şey
10
ve lâ yesrıkne
ve (kadınların) hırsızlık yapmaması
11
ve lâ yeznîne
ve (kadınların) zinada bulunmaması
12
ve lâ yaktulne
ve (kadınları) öldürmemesi
13
evlâdehunne
(kadınların) evlâtları, çocukları
14
ve lâ ye’tîne
ve (kadınların) getirmemesi, yapmaması
15
bi buhtânin
bühtan ile, çirkin bir yalanla
16
yefterîne-hu
onu uydurur, iftira eder
17
beyne
arasında
18
eydîhinne
(kadınların) elleri
19
ve erculihinne
ve (kadınların) ayakları
20
ve lâ ya’sîne-ke
ve (kadınlar) sana asi olmasınlar
21
fî ma’rûfin
maruf bir iş konusunda
22
fe
o zaman, artık
23
bâyı’hunne
onlarla biatleş, (kadınların) biatlerini kabul et
24
ve istagfir
ve mağfiret dile
25
lehunne
onlar (kadınlar) için
26
allâhe
Allah
27
inne allâhe
muhakkak ki Allah
28
gafûrun
gafûr olan, mağfiret eden (günahları sevaba çeviren)
29
rahîmun
rahîm olan, Rahîm esması ile tecelli eden
3. Hîzb, Mümtehine Sûresi

Mümtehine Suresi 13. Ayeti

1
yâ eyyuhâ
ey
2
ellezîne âmenû
îmân edenler, âmenû olanlar, ölmeden önce Allah’a ulaşmayı dileyenler
3
lâ tetevellev
dönmeyin
4
kavmen
kavim
5
gadıbe
gadaplandı
6
allâhu
Allah
7
aleyhim
onlara
8
kad
olmuştu
9
yeisû
ümidi kestiler
10
min el âhireti
ahiretten
11
kemâ
gibi
12
yeise
ümidi kesti
13
el kuffâru
kâfirler
14
min ashâbi el kubûri
kabir halkından, kabirdekilerden
3. Hîzb, Saf Sûresi

Saf Suresi 1. Ayeti

1
sebbeha
tespih etti
2
li allâhi
Allah’ı
3
şey, ne varsa, var olanlar
4
fî es semâvâti
semalarda, göklerde
5
ve mâ
ve şey, ne varsa, var olanlar
6
fî el ardı
arzda, yeryüzünde, yerde
7
ve huve
ve o
8
el azîzu
azîz
9
el hakîmu
hüküm ve hikmet sahibi
3. Hîzb, Saf Sûresi

Saf Suresi 2. Ayeti

1
yâ eyyuhâ
ey
2
ellezîne âmenû
âmenû olanlar (ölmeden önce ruhunu Allah’a ulaştırmayı dileyenler)
3
lime
niçin
4
tekûlûne
siz söylüyorsunuz
5
mâ lâ tef’alûne
yapmayacağınız, yapamayacağınız şey