2. Hîzb, Haşr Sûresi

Haşr Suresi 4. Ayeti

1
zâlike
işte bu
2
bi enne-hum
onların ….. olması sebebiyle
3
sâkkû
ayrılık çıkardılar, muhalefet ettiler
4
allâhe
Allah
5
ve resûle-hu
ve onun resûlüne
6
ve men
ve kim
7
yuşâkki allâhe
muhalefet ederse, ayrılık çıkarırsa
8
fe
o zaman, o taktirde
9
inne
muhakkak ki
10
allâhe
Allah
11
şedîdu
şiddetli
12
el ikâbi
azap
2. Hîzb, Haşr Sûresi

Haşr Suresi 5. Ayeti

1
şey
2
kata’tum
siz kestiniz
3
min lînetin
(iyi cins) hurma ağacından
4
ev
veya
5
terektumû-hâ
ondan terkettiğiniz, bıraktığınız
6
kâimeten
kaim kılarak, dikili olarak
7
alâ usûli-hâ
onu kökü üzerinde
8
fe
artık, böylece, ancak
9
bi izni allâhi
Allah’ın izni ile
10
ve li
ve için
11
yuhziye
perişan edilmeleri, perişan olmaları
12
el fâsikîne
fasıklar
2. Hîzb, Haşr Sûresi

Haşr Suresi 6. Ayeti

1
ve mâ
ve şey
2
efâe
fey verdi, savaşsız elde edilen ganimetten verdi
3
allâhu
Allah
4
alâ
üzerine, …e
5
resûli-hî
onun resûlü
6
min-hum
onlardan
7
fe mâ evceftum
o zaman sürmediniz, koşturmadınız
8
aleyhi
onun üzerine
9
min haylin
atlardan
10
ve lâ
ve değil, olmadı
11
rikâbin
binek olarak kullanılan develer
12
ve lâkinne allâhe
ve lâkin, fakat Allah
13
yusallitu
musallat eder
14
rusule-hu
onun resûlleri, kendi resûlleri
15
alâ
üzerine
16
men
kimse(ler)
17
yeşâu
diler
18
ve allâhu
ve Allah
19
alâ
üzerine
20
kulli
her
21
şey’in
şey
22
kadîrun
kaadir
2. Hîzb, Haşr Sûresi

Haşr Suresi 7. Ayeti

1
şey
2
efâe
fey verdi, savaşsız elde edilen ganimetten verdi
3
allâhu
Allah’ın
4
alâ resûli-hî
resûlüne
5
min ehli
ehlinden, halkından
6
el kurâ
belde, şehir
7
fe
artık, o zaman, o taktirde
8
li allâhi
Allah için, Allah’ın
9
ve li er resûli
ve resûl için, resûlün
10
ve li
ve için
11
sahip olanlar
12
el kurbâ
yakınlığı olanlar, akrabalar
13
ve el yetâmâ
ve yetimler
14
ve el mesâkîni
ve miskinler
15
ve ibni es sebîli
ve yolcular
16
key lâ yekûne
olmaması için
17
dûleten
elden ele dolaşan mal, servet
18
beyne
arasında
19
el agniyâi
zenginler
20
min-kum
sizden
21
ve mâ
ve şey
22
âtâ-kum(u)
size verdi
23
er resûlu
resûl
24
fe
artık, o zaman, o taktirde
25
huzû-hu
onu alın
26
ve mâ
ve şey
27
nehâ-kum
sizi nehyetti
28
an-hu
ondan
29
fe
artık, o zaman, o taktirde
30
intehû
vazgeçin
31
ve ittekû
ve takva sahibi olun
32
allâhe
Allah’a karşı
33
inne
muhakkak
34
allâhe
Allah
35
şedîdu
şiddetli
36
el ikâbi
azap, ceza