1. Hîzb, Mücâdele Sûresi

Mücâdele Suresi 1. Ayeti

1
kad
olmuştu
2
semia
işitti
3
allâhu
Allah
4
kavle elletî
o söz ki
5
tucâdilu-ke
seninle mücâdele eden tartışan
6
konusunda, hakkında
7
zevci-hâ
onun eşi, kocası
8
ve teştekî
ve şikâyet eden
9
ilâ allâhi
Allah’a
10
ve allâhu
ve Allah
11
yesmeu
işitir
12
tehâvure-kumâ
siz ikinizin karşılıklı konuşması
13
inne allâhe
muhakkak ki Allah
14
semîun
en iyi işitendir
15
basîrun
en iyi görendir
1. Hîzb, Mücâdele Sûresi

Mücâdele Suresi 2. Ayeti

1
ellezîne
o kimseler, onlar
2
yuzâhirûne
zihar yapıyorlar, boşuyorlar (sen bana anamın sırtı gibisin diyorlar)
3
min-kum
sizden, içinizden
4
min nisâi-him
onların kadınlarından
5
değil
6
hunne
onlar
7
ummehâti-him
onların anneleri
8
in (illâ)
olsa, ancak, sadece
9
ummehâtu-hum
onların anneleri
10
illâ ellâî
ancak onlar ki
11
veledne-hum
onları doğurdu
12
ve inne-hum
ve muhakkak ki onlar
13
le yekûlûne
gerçekten, mutlaka ….. söylüyorlar
14
munkeren
inkâr edici, kötü, çirkin
15
min el kavli
sözden
16
ve zûren
ve bâtıl, asılsız, yalan, ağır, günaha sokan
17
ve inne
ve muhakkak
18
allâhe
Allah
19
le
gerçekten, mutlaka
20
afuvvun
affeden
21
gafûrun
mağfiret eden
1. Hîzb, Mücâdele Sûresi

Mücâdele Suresi 3. Ayeti

1
ve ellezîne
ve o kimseler, onlar
2
yuzâhirûne
zihar yaparlar, boşarlar
3
min nisâi-him
kadınlarından
4
summe
sonra
5
yeûdûne
dönerler
6
li-mâ
şeyden
7
kâlû
söylediler
8
fe tahrîru
o taktirde azad etsin, serbest bıraksın
9
rekabetin
köle
10
min kabli
önceden, daha önce
11
en yetemâssâ
temas etmek, temas etmesi
12
zâlikum
işte bu, işte böyle
13
tûazûne
vaazediliyor, öğüt veriliyor
14
bi-hi
onunla
15
ve allâhu
ve Allah
16
bi-mâ
şeyleri
17
ta’melûne
yapıyorsunuz
18
habîrun
haber olan
1. Hîzb, Mücâdele Sûresi

Mücâdele Suresi 4. Ayeti

1
fe
artık, fakat
2
men
kim
3
lem yecid
bulamaz
4
fe sıyâmu
o zaman, o taktirde oruç tutsun
5
şehreyni
2 ay
6
mutetâbiayni
ardarda, devamlı
7
min kabli
öncesinden, daha önce
8
en yetemâssâ
temas etmek, temas etmesi
9
fe
artık, fakat
10
men
kim
11
lem yestetı’
gücü yetmez, yapamaz
12
fe
o halde, o zaman
13
it’âmu
doyursun
14
sittîne
altmış
15
miskînen
miskin, yoksul (çalışmaktan aciz, yaşlı kimseyi)
16
zâlike
işte bu
17
li
için
18
tu’minû
îmân ediyorsunuz
19
bi allâhi
Allah’a
20
ve resûli-hi
ve onun resûlüne
21
ve tilke
ve işte bu
22
hudûdu
hudutlar, sınırlar
23
allâhi
Allah
24
ve li el kâfirîne
ve kâfirler için vardır
25
azâbun
azap
26
elîmun
elîm, acıklı