3. Hîzb, Kamer Sûresi

Kamer Suresi 28. Ayeti

1
ve nebbi’ hum
ve onlara haber ver
2
enne
olduğunu
3
el mâe
su
4
kısmetun
pay edilmiş, taksim edilmiş
5
beyne-hum
onların arasında
6
kullu
hepsi
7
şirbin
içecek olan
8
muhtedarun
hazır bulunan, hazır olan, sırası gelen hazır olur
3. Hîzb, Kamer Sûresi

Kamer Suresi 29. Ayeti

1
fe
bir süre sonra
2
nâdev
çağırdılar
3
sâhibe-hum
arkadaşlarını
4
fe teâtâ
bunun üzerine o ileri atıldı
5
fe akare
sonra da (onu) kesti.
3. Hîzb, Kamer Sûresi

Kamer Suresi 30. Ayeti

1
fe
o zaman
2
keyfe kâne
nasılmış
3
azâbî
benim azabım
4
ve nuzuri
ve inzarım, uyarmam
3. Hîzb, Kamer Sûresi

Kamer Suresi 31. Ayeti

1
in-nâ
muhakkak ki biz
2
erselnâ
biz gönderdik
3
aleyhim
onların üzerine
4
sayhaten
sayha, korkunç ses dalgası
5
vâhideten
bir, tek
6
fe
böylece
7
kânû
onlar oldular
8
ke heşîmi
kuru ot gibi
9
el muhteziri
döküntü halinde, ufalanmış