1. Hîzb, Tûr Sûresi

Tûr Suresi 47. Ayeti

1
ve inne
ve muhakkak
2
li ellezîne zalemû
zalimlere, zulmedenlere
3
azâben
azap
4
dûne zâlike
bundan başka vardır
5
ve lâkinne
ve lâkin, ancak
6
eksere-hum
onların çoğu
7
lâ ya’lemûne
bilmiyorlar, bilmezler
1. Hîzb, Tûr Sûresi

Tûr Suresi 48. Ayeti

1
vasbir
ve sabret
2
li hukmi
hükme
3
rabbi-ke
senin Rabbin
4
li hukmi rabbi-ke
Rabbinin hükmüne
5
fe
böylece, oysa, çünkü
6
inne-ke
muhakkak ki senden
7
bi a’yuni-nâ
gözümüzün önünde
8
ve sebbih
ve tesbih et
9
bi hamdi
hamd ile
10
rabbi-ke
senin Rabbin, Rabbin
11
hîne
olduğu zaman, esnasında
12
tekûmu
namaza duruşunda
1. Hîzb, Tûr Sûresi

Tûr Suresi 49. Ayeti

1
ve min el leyli
ve gecenin bir bölümünde
2
fe sebbih-hu
artık onu tesbih et
3
ve idbâre
ve batış
4
en nucûmi
yıldızlar