4. Hîzb, Hucurât Sûresi

Hucurât Suresi 12. Ayeti

1
yâ eyyyuhâ
ey
2
ellezîne
onlar, olanlar
3
âmenû
âmenû oldular, Allah’a ulaşmayı dilediler
4
ectenibû
çekinin, sakının
5
kesîren
çok
6
min ez zann(zanni)
zandan
7
inne
muhakkak
8
ba’de
bazısı, bir kısmı
9
ez zanni
zan
10
ismun
günah
11
ve lâ tecessesû
ve tecessüs etmeyin (birbirinizin gizli yönlerini, hatalarını araştırmayın), merak etmeyin
12
ve lâ yagteb
ve gıybetini yapmasın (arkasından çekiştirmesin)
13
ba’du-kum
sizin bir kısmınız
14
ba’dâ(ba’den)
bir kısmı
15
e yuhibbu
sever misiniz
16
ehadu-kum
sizden biri
17
en ye’kule
(bir şey)’i yemek
18
lâhme
et
19
ehî-hi
kardeşi
20
meyten
ölü, ölmüş halde
21
fe
işte böyle, elbette
22
kerihtumû-hu
onu kerih gördünüz, tiksindiniz, ondan hoşlanmadınız
23
ve ittekû allâhe
ve Allah’tan sakının, Allah’a karşı takva sahibi olun
24
inne allâhe
muhakkak ki Allah
25
tevvâbun
tövbeleri kabul eden
26
rahîmun
rahîm olan, rahîm esması ile tecelli eden
4. Hîzb, Hucurât Sûresi

Hucurât Suresi 13. Ayeti

1
yâ eyyuhâ
ey
2
en nâsu
insanlar
3
innâ
muhakkak ki biz
4
halaknâ-kum
yarattık sizi
5
min zekerin
bir erkek
6
ve unsâ
ve kadın
7
ve cealnâ-kum
ve sizi kıldık, yaptık
8
şuûben
şube, neseb, aynı soya mensup topluluk
9
ve kabâile
ve kabileler
10
li teârefû
tanışmanız için, birbirinizi tanımanız için
11
inne
muhakkak ki
12
ekreme-kum
sizin en çok kerim olanınız
13
inde allâhi
Allah indinde, katında
14
etkâ-kum
en çok takva sahibi olanınız
15
inne allâhe
muhakkak ki Allah
16
alîmun
en iyi bilen
17
habîrun
haberdar olan
4. Hîzb, Hucurât Sûresi

Hucurât Suresi 14. Ayeti

1
kâlet(i)
dedi(ler)
2
el a’râbu
Bedevî Araplar
3
amennâ
biz îmân ettik, âmenû olduk
4
kul
de, söyle
5
lem tû’minû
âmenû olmadınız, Allah’a ulaşmayı dilemediniz
6
ve lâkin
ve lâkin, ama, fakat
7
kûlû
deyin, söyleyin
8
eslem-nâ
İslâm olduk, teslim olduk
9
ve lemmâ yedhuli
ve henüz dahil olmadı, girmedi
10
el îmânu
îmân
11
fî kulûbi-kum
kalplerinize
12
ve in
ve eğer
13
tutîû allâhe
Allah’a itaat edersiniz
14
ve resûle-hu
ve onun resûlü
15
lâ yelit-kum
size (sizden) eksiltmez
16
min a’mâli-kum
sizin amellerinizden
17
şey’en
bir şey
18
inne allâhe
muhakkak ki Allah
19
gafûrun
mağfiret edendir
20
rahîmun
rahîm olan, rahîm esması ile tecelli eden, rahmet nuru gönderen
4. Hîzb, Hucurât Sûresi

Hucurât Suresi 15. Ayeti

1
innemâ
fakat, ancak, sadece
2
el mu’minûne
mü’minler
3
ellezîne
onlar, olanlar
4
âmenû
âmenû oldular, inandılar
5
bi allâhi
Allah’a
6
ve resûli-hî
ve onun resûlü
7
summe
sonra
8
lem yertâbû
şüphe etmediler
9
ve câhedû
ve cihad edenler
10
bi emvâli-him
mallarıyla
11
ve enfusi-him
ve canları, nefsleri
12
fî sebîli allâhi
Allah’ın yolunda
13
ulâike
işte onlar
14
hum
onlar
15
es sâdikûne
sadık olanlar, sadıklar