1. Hîzb, Ahkâf Sûresi

Ahkâf Suresi 1. Ayeti

1. Hîzb, Ahkâf Sûresi

Ahkâf Suresi 2. Ayeti

1
tenzîlu
indirildi
2
el kitâbi
kitap
3
min allâhi
Allah’tan, Allah tarafından
4
el azîzi
azîz, yüce
5
el hakîmi
hakim, hüküm ve hikmet sahibi
1. Hîzb, Ahkâf Sûresi

Ahkâf Suresi 3. Ayeti

1
mâ halak-nâ
yaratmadık
2
es semâvâti
semalar, gökler
3
ve el arda
ve arz, yeryüzü, yer
4
ve mâ
ve şey(ler)
5
beyne-humâ
ikisi arasında
6
illâ
den başka, ancak
7
bi el hakkı
hak ile
8
ve ecelin
ve ecel, zaman
9
musemmen
belirlenmiş, tespit edilmiş, bilinen
10
ve ellezîne
ve onlar
11
keferû
inkâr ettiler
12
ammâ (an mâ)
şeyden
13
unzirû
uyarıldılar
14
mu’ridûne
yüz çevirenler
1. Hîzb, Ahkâf Sûresi

Ahkâf Suresi 4. Ayeti

1
kul
de
2
e reeytum
gördünüz mü
3
şey(ler)
4
ted’ûne
dua ediyorsunuz, tapıyorsunuz
5
min dûni allâhi
Allah’tan başka
6
erû-nî
bana gösterin
7
mâzâ
ne, neyi
8
halakû
yarattılar
9
min el ardı
arzdan, yerden
10
em
yoksa mı
11
lehum
onların
12
şirkun
şirk, ortak
13
fî es semâvâti
semalarda, göklerde
14
îtû-nî bi
bana getirin
15
kitâbin
bir kitap
16
min kabli
daha önceden, daha evvel olan
17
hâzâ
bundan
18
ev
veya
19
esâretin
eserler, izler
20
min ilmin
bir ilim
21
in
eğer
22
kuntum
siz iseniz
23
sâdikîne
sadıklar, doğru söyleyenler