2. Hîzb, Şûrâ Sûresi

Şûrâ Suresi 23. Ayeti

1
zâlike
işte bu
2
ellezî
onlar
3
yubeşşiru
müjdeliyor
4
allâhu
Allah
5
ibâde-hu
onun kulları
6
ellezîne
onlar
7
âmenû
âmenû oldular, Allah’a ulaşmayı dilediler
8
ve amilû es sâlihâti
ve nefsi ıslâh edici amel işlediler
9
kul
de
10
lâ es’elu-kum
sizden istemiyorum
11
aleyhi
ona, ona karşı
12
ecren
ecir, ücret
13
illâ
dan başka, sadece
14
el meveddete
sevgi, muhabbet, dostluk
15
fî el kurbâ
yakınlıkta
16
ve men
ve kim
17
yakterif
işlerse
18
haseneten
hasene, iyilik, sevap
19
nezid
artırırız
20
lehu
ona
21
fî-hâ
onda
22
husnen
iyilik, güzellik
23
inne
muhakkak
24
allâhe
Allah
25
gafûrun
gafur, mağfireti bol olan
26
şekûrun
şükredene karşılığını veren, şükredilen
2. Hîzb, Şûrâ Sûresi

Şûrâ Suresi 24. Ayeti

1
em
yoksa
2
yekûlûne
diyorlar
3
ifterâ
iftira attı, uydurdu
4
alâ allâhi
Allah’a karşı
5
keziben
yalan
6
fe
böylece, bununla birlikte
7
in
eğer
8
yeşei allâhu
Allah dilerse
9
yahtim
mühürler
10
alâ
üzerini
11
kalbi-ke
senin kalbin
12
ve yemhu
ve siler, mahveder, yok eder
13
allâhu
Allah
14
el bâtıla
bâtıl
15
ve yuhıkku
ve gerçekleştirir
16
el hakka
hakkı
17
bi kelimâti-hi
onun (kendi) kelimeleriyle, sözleriyle
18
inne-hu
muhakkak ki o
19
alîmun
çok iyi bilen
20
bi zâti es sudûri
gönüllerde olanı
2. Hîzb, Şûrâ Sûresi

Şûrâ Suresi 25. Ayeti

1
ve huve
ve o
2
ellezî
ki o
3
yakbelu
kabul eder
4
et tevbete
tövbe
5
an ibâdi-hi
kullarından
6
ve ya’fû an
ve affeder
7
es seyyiâti
seyyiat, kötülük, günah
8
ve ya’lemu
ve bilir
9
şey(ler)
10
tef’alûne
yapıyorsunuz
2. Hîzb, Şûrâ Sûresi

Şûrâ Suresi 26. Ayeti

1
ve yestecîbu
ve icabet eder, kabul eder
2
ellezîne âmenû
âmenû olanlar, Allah’a ulaşmayı dileyenler
3
ve amilû es sâlihâti
ve nefsi ıslâh edici amel işleyen
4
ve yezîdu-hum
ve onlara artır
5
min fadli-hi
kendi fazlından, lütfundan
6
ve el kâfirûne
ve kâfirler, inkâr edenler
7
lehum
onlar içindir
8
azâbun
azap
9
şedîdun
şiddetli